Hinder på gång- och cykelväg

MEDBORGARSERVICE

Telefon 0911-69 60 00
E-post infotrafik@pitea.se


KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.

Vill du göra en orosanmälan?

Använd e-tjänsten för orosanmälan. Använd inte Piteå kommuns faxnummer!


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

Hinder på gång- och cykelväg

Piteå kommun är väghållare för de kommunala gatorna, gång- och cykelvägarna och har därmed ansvar för trafiksäkerhetsfrågor. På de kommunala gång- och cykelvägarna är det samhällsbyggnad som beslutar om det är aktuellt att sätta upp hinder.

Sidan kontrollerad: 2022-03-29 07:48:18