Aktuella projekt

KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (24/6-19/8) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.

Vill du göra en orosanmälan?

Använd e-tjänsten för orosanmälan. Använd inte Piteå kommuns faxnummer!


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

Aktuella projekt

Fast Care STÄRKA

Målet med projektet är att erbjuda individanpassat lärande till ukrainare för att stärka deras ställning på arbetsmarknaden .

Projektet Fast Care STÄRKA handlar om att öka andelen ukrainare med varaktig sysselsättning, men också om att öka upplevelsen av social delaktighet. Förhoppningen är att i projektet kunna integrera lärande med sociala aktiviteter och med arbetslivet.

Effekt

Arbetslöshet är det vanligaste av tre skäl till varför en person inte kan försörja sig själv eller sin familj, de andra två är sociala skäl samt sjukdom och ohälsa. Gruppen långtidsarbetslösa biståndsmottagare till följd av sociala skäl, är en av de mest utmanande grupperna att hjälpa till egen försörjning. Inskrivningstiderna för denna grupp ökar också totalt sett, trots att färre personer söker försörjningsstöd. Varför är det så och hur kan vi bidra till att ändra på det?

Sidan kontrollerad: 2017-01-26 09:45:19