Avslutade projekt

Arbetsmarknadsprojekt

Anette Myrestam, verksamhetsområdeschef Arbetsmarknad
Telefon 0911-69 65 67
E-post

Dan Berggren, projektsamordnare Samhällsbyggnad
Telefon 0911-69 63 97 
E-post


KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28
E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

Avslutade projekt

På den här sidan hittar du slutrapporter på avslutade projekt inom bland annat arbetsmarknad, sysselsättning, ungdomsarbetslöshet och integration.

Lärande rekrytering

Projektet Lärande rekrytering jobbar med metoder och arbetssätt som underlättar för utrikesfödda att kunna arbeta inom områden där det idag råder arbetskraftsbrist.

Piteå kommun och Arbetsförmedlingen drev EU-projektet Lärande rekrytering tillsammans. Syftet var att hitta metoder och arbetssätt som underlättar för utrikesfödda att kunna arbeta inom områden där det idag råder arbetskraftsbrist.

KOMI - Kompetensomställning migration

Projektet ska bidra till att stärka kompetensen bland kvarvarande personal och även de som drabbas av uppsägningar.

Piteå kommun drev EU-projektet Kompetensomställning migration (KOMI). Syftet med projektet var att anpassa Flyktingsamordningens personalbehov till befintlig verksamhet och höja kompetensen för personalen som blev kvar i verksamheten men även för de som drabbades av omställningen via uppsägning. Projektet finansierades av Europeiska socialfonden (ESF).

Kompetens för alla

Kompetens för alla - Ett samverkansprojekt delfinansierat av Europeiska socialfonden.

Kompetens för alla var ett Europeiskt Socialfondsprojekt med syftet att underlätta för personer med funktionsnedsättning och nyanlända invandrare att komma in på arbetsmarknaden. Piteå kommun var projektägare och genomförde projektet i samarbete med Arvidsjaur och Älvsbyns kommuner.

UTAN

UTAN (Unga till arbete i Norr)

Projektet Unga Till Arbete i Norr (UTAN) var ett kommunöverskridande projekt för att fånga upp och stötta ungdomar mellan 16-24 år som befinner sig, eller riskerar att hamna, långt ifrån arbetsmarknaden. Projektet byggde på samverkan mellan Luleå kommun, Piteå kommun och Arbetsförmedlingen. Projektet medfinansierades av Europeiska Socialfonden, ESF.

Norrsken

Norrskensnatt i Öjebyn 2011

Norrsken var ett europeiskt socialfondsprojekt som avslutades hösten 2014. Syftet var att att minska utanförskapet för personer som är långt ifrån arbetsmarknaden, bidra till att kvinnor och män i Arvidsjaur och Piteå kommuner utvecklas genom ett personligt lärande via praktik, studier och personlig utveckling samt öka arbetskraftsutbudet inför ett framtida arbetskraftsbehov i kommunerna och därmed i regionen.

Delfi

Delfi - nya metoder för språkinlärning

Delfi var ett 2-årigt EU-projekt där Piteå samverkade med partners från Norge, Storbritannien, Frankrike och Italien. Syftet med projektet var att främja inlärning av ett andra språk hos invandrare och flyktingar.

Sidan kontrollerad: 2016-03-11 13:59:45