Avslutade projekt

Arbetsmarknadsprojekt

Anette Myrestam, verksamhetsområdeschef Arbetsmarknad
Telefon 0911-69 65 67
E-post

Dan Berggren, projektsamordnare Samhällsbyggnad
Telefon 0911-69 63 97 
E-post


KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (24/6-19/8) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.

Vill du göra en orosanmälan?

Använd e-tjänsten för orosanmälan. Använd inte Piteå kommuns faxnummer!


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

Avslutade projekt

På den här sidan hittar du slutrapporter på avslutade projekt inom bland annat arbetsmarknad, sysselsättning, ungdomsarbetslöshet och integration.

Care SATSA

Blått och gult - för Ukraina

Care SATSA är ett Europeiskt Socialfondsprojekt som drivs av Piteå kommun. Syftet med projektet är att underlätta för ukrainare som kommit till Piteå att hitta jobb, bostad och ge dem en språngbräda in i det svenska samhället och sociala sammanhang.

React-EU: Reagera Norr

Alla behövs på vår expansiva arbetsmarknad.

Norra Norrlands arbetsmarknad är het. Här satsas hundratals miljarder på nyetableringar och expansion, vilket skapar nya arbetstillfällen. Vi erbjuder kompetenshöjande insatser för dig som har avbrutit en anställning eller studier som en följd av coronapandemin. Vår ambition är att skapa en bra match mellan dig som individ och företagens behov.

Lärande rekrytering 2.0

Lärande rekrytering 2.0

Lärande rekrytering 2.0 var ett Europeiskt Socialfondsprojekt inom programområde 2 - Ökade övergångar till arbete. Det specifika målet har varit att kvinnor och män som står särskilt långt från arbetsmarknaden ska komma i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden. Projektet har varit ett samarbete mellan Piteå kommun, Företagarna i Piteå och Arbetsförmedlingen och pågick under perioden 2021-02-01 - 2023-02-28.

Motivera och aktivera

Projektet Motivera och aktivera pågick i fyra kommuner i Norrbotten och Västerbotten.

Projektet Motivera och Aktivera var ett Europeiskt Socialfondsprojekt med syfte att unga i åldern 15-29 år som varken arbetar eller studerar har närmat sig arbetsmarknaden eller studier. Samt att utveckla samarbetet mellan aktörerna för att förkorta tiden när de unga inte har någon aktivitet.

Employment for migrants

Socialtjänsten driver EU-projekt tillsammans med Belgien och Finland för att underlätta för utrikesfödda att få arbete.

Piteå kommun har under drygt två års tid bedrivit EU-projektet Employment for migrants. Syftet med projektet var att hitta och utveckla metoder som underlättar för utrikesfödda att arbeta inom äldreomsorgen. Projektet var en del i ett transnationellt projekt med partners i Belgien och Finland.

KOMI - Kompetensomställning migration

Projektet ska bidra till att stärka kompetensen bland kvarvarande personal och även de som drabbas av uppsägningar.

Piteå kommun drev EU-projektet Kompetensomställning migration (KOMI). Syftet med projektet var att anpassa Flyktingsamordningens personalbehov till befintlig verksamhet och höja kompetensen för personalen som blev kvar i verksamheten men även för de som drabbades av omställningen via uppsägning. Projektet finansierades av Europeiska socialfonden (ESF).

Sidan kontrollerad: 2016-03-11 13:59:45