Elevhälsa

När mycket händer i livet...

Då kan det vara skönt att ha någon att vända sig till och då kan elevhälsans personal finnas tillgängliga. Det är viktigt att komma ihåg att oro i grund och botten är något normalt för oss människor. Genom att sätta ord på dina känslor kan det bli lättare att hantera dem. Om du mår dåligt, våga ta upp det och prata med vänner och familj. Om oron känns svår att hantera på egen hand kan du behöva söka stöd och vägledning på annat håll. Då kan du i första hand vända dig till skolans elevhälsa. Under kvällar och helger hänvisar vi till länken nedan.
Hjälp för unga som mår dåligt - Region Norrbotten

Skolsköterska

Skolsköterskorna ska främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande ex med vaccinationer och hälsosamtal i åk 1. Skolsköterskorna har öppen mottagning(drop-in) när det finns tid, oftast någon/några timmar per dag men vissa dagar kan den utgå helt pga utbildning mm. Tiderna för drop-in kan vara både på förmiddag och eftermiddag. Se information om tider på respektive skolsköterskas dörr. Vid akuta ärenden så kan elever söka den skolsköterska som finns på plats, oavsett vilket program man går på. Kontakta ansvarig skolsköterska på telefon, Teams eller mail om du önskar boka in en planerad tid.

Skolenhet Munin EK, ES, HA, RL
Skolenhet Hugin VO,
 0911-69 63 21

Skolenhet Hugin NA, TE
Skolehet Mimer IM, BF, SA
 0911-69 63 20

Skolenhet Mjölner BA, EE, VF
Skolenhet Magne , FT, GySär, IN
 0911-69 63 41

Kurator 

Skolenhet Hugin VO
Skolenhet Mimer
 BF, SA 
 0911-69 63 22

Skolenhet Magne Gysär
Skolenhet Mimer IM
 0911-69 63 24

Skolenhet Munin EK, ES, HA, RL 
 0911-69 63 19

Skolenhet Magne FT, IN
Skolenhet  Mjölner BA, EE, VF
0911-69 63 07

Skolenhet Hugin NA, TE
 0911-69 63 23

Skolpsykolog

 0911-69 73 14

Specialpedagog

Skolenhet Hugin NA, TE, VO
0911-69 73 15

Skolenhet Magne FT, IN
 0911-69 61 13

Skolenhet Mimer BF, IM, SA
 0911-69 63 66

Skolenhet Mjölner  BA, EE, VF
 0911-69 63 17

Skolenhet Munin EK, ES, HA, RL
 0911-69 63 35


KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28
E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål
Elevhälsan finns för dig
Elevhälsan finns för dig  Foto: Karolina Lundström

Elevhälsa

Barn och unga människor är olika, en olikhet som bland annat kommer till uttryck vid inlärningen. Det betyder till exempel att en del barn och elever behöver mer tid än andra för att lösa samma uppgift. Samtidigt vet vi att svårigheterna i skolan ofta kan vara komplexa, vilket inte underlättar undervisningssituationen.

Sidan kontrollerad: 2021-04-13 13:05:14