Omsorg på obekväm arbetstid (Nattis)

KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.

Vill du göra en orosanmälan?

Använd e-tjänsten för orosanmälan. Använd inte Piteå kommuns faxnummer!


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

Omsorg på obekväm arbetstid (Nattis)

Verksamheten är tillgänglig för barn som är inskrivna i förskola och fritidshem, vars vårdnadshavare arbetar kvällar, nätter och/eller helger. Med obekväm arbetstid menas de tider som ordinarie förskole – och fritidsverksamhet är stängd. Omsorg har öppet alla årets dagar, om behov finns. Vistelsetiden är vårdnadshavarens arbetstid medräknat restid och dygnssömn motsvarande 8 timmar för nattarbetande vårdnadshavare. Barnens schema styrs av vårdnadshavarens arbetstid, vilket innebär att barnet är ledigt när vårdnadshavaren är ledig.

Sidan kontrollerad: 2021-02-03 09:52:47