Information till vårdnadshavare

 

 

Skolan och socialtjänsten prioriteras i förslag till budget för 2025

I förslag till budget för 2025 prioriteras  barns skolmiljö .

Vid måndagens sammanträde i kommunstyrelsen var förslag till strategisk plan för 2025-2027 och budget 2025 en viktig punkt på dagordningen. I majoritetens förslaget ingår flera satsningar inom skolan, samtidigt som sparbetinget för barn- och utbildningsnämnden plockats bort. Socialnämnden har kvar sparkrav på 1 procent, men får samtidigt en betydligt ökad ram för sin verksamhet.