Lärandemiljö

KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.

Vill du göra en orosanmälan?

Använd e-tjänsten för orosanmälan. Använd inte Piteå kommuns faxnummer!


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

Lärandemiljö

När man pratar om förskolans pedagogik använder man sig av begreppet ”förskolans tre pedagogiska hörnstenar”. Då menar man pedagogerna, barngruppen men även själva lokalernas utformning samt det material som finns där. De tillsammans bildar lärandemiljön.

Inom den kommunala förskolan arbetar vi aktivt för en god lärandemiljö. Eftersom barngruppens sammansättning förändras är det viktigt att vi pedagoger känner till vad de barn som finns hos oss har för tidigare erfarenheter, intressen, kompetenser osv. Det är endast på detta sätt vi kan skapa goda lärandemiljöer där barnen i samspel med andra ges bästa möjliga förutsättningar. Det är också därför det ser olika ut på olika avdelningar.

Sidan kontrollerad: 2021-07-20 11:43:34