Pedagogisk dokumentation

KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (24/6-19/8) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.

Vill du göra en orosanmälan?

Använd e-tjänsten för orosanmälan. Använd inte Piteå kommuns faxnummer!


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

Pedagogisk dokumentation

Förskolan skall lägga grunden för ett lustfyllt lärande, och vi arbetar tematiskt i syfte att barnens lärande ska bli mångsidigt och sammanhängande.

Pedagogisk dokumentation är ett arbetsverktyg för att synliggöra, följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten och ett underlag till det systematiska kvalitetsarbetet. Genom att synliggöra barns kompetenser och lärandeprocesser ges barnen och deras föräldrar en tydlig bild av barnets läroprocesser på förskolan. Det sker dels i dagliga möten men även som underlag vid utvecklingssamtal. Vi pedagoger använder oss även av pedagogiska dokumentationer som stöd för att skapa lärandemiljöer som är anpassade för den aktuella barngruppen.

Sidan kontrollerad: 2021-07-20 11:39:02