Komvux

Vuxenutbildningen

För information, vägledning och frågor om ansökan, boka tid på webbsidan Studie- och yrkesvägledning.

Telefon 0911-69 60 00 (vx)

E-post 

Besök

Adress Stadsporten, Västergatan 10, Piteå
Öppettider 08.00-16.00 

Skicka post till Vuxenutbildningen

Postadress: Piteå kommun, Samhällsbyggnad, Box 37, 941 21 Piteå


KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.

Vill du göra en orosanmälan?

Använd e-tjänsten för orosanmälan. Använd inte Piteå kommuns faxnummer!


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål
Studera inom komvux
Studera inom komvux  Foto: Getty

Komvux

Kommunal vuxenutbildning (Komvux) erbjuder ett brett utbud av både teoretiska och yrkesinriktade utbildningar, svenska för invandrare och komvux som särskild utbildning. Du kan studera på grundskolenivå och gymnasienivå, enstaka kurser eller hela utbildningar, på distans, på plats eller arbetsplatsförlagt.

Utbildning i svenska för invandrare (SFI)

Du får träna på att använda språket i vardags- och arbetslivet.

SFI, utbildning i svenska för invandrare, är till för dig som är vuxen och har ett annat modersmål än svenska. Genom SFI får du grundläggande kunskaper i svenska språket.

Grundläggande kurser

Vuxenutbildningen Piteå erbjuder grundläggande kurser som du kan läsa på plats eller i distansform.

Grundläggande kurser är till för dig som behöver studera ämnen motsvarande grundskolan upp till åk 9. Du börjar på den nivå där du befinner dig beroende på dina förkunskaper.

Gymnasiala kurser

Vuxenutbildningen i Piteå erbjuder gymnasiala kurser som du kan läsa på plats eller i distansform.

Gymnasiala kurser är till för dig som vill återuppta avbrutna studier, behöver behörighet för högre utbildning eller behöver kompetens inom ett visst ämne eller yrkesområde.

Gymnasiala yrkesutbildningar

Skaffa dig ett yrkesutbildning genom Vuxenutbildningen

Gymnasiala yrkesutbildningar är till för dig som vill omskola dig, få ett framtidsyrke eller höja din kompetens. Utbildningarna innehåller kurser från gymnasieskolans program och finns i olika studieformer.

Lärlingsutbildning

Yrkesutbilda dig genom arbetsplatsförlagd lärande.

Lärlingsutbildning är till för dig som vill lära dig ett yrke på en arbetsplats istället för i skolbänken. Samtidigt är det en unik möjlighet för ett företag vid kompetenshöjning och framtida rekryteringar.

Orienteringskurser

Förbered dig för studier

Orienteringskurser är till för dig som behöver repetera kunskaper, få stöd eller introduktion till olika ämnen eller områden. Det finns även en orienteringskurs för att utveckla din studieteknik.

Komvux som anpassad utbildning

Vuxenutbildningen erbjuder särskild och anpassad utbildning för vuxna

Komvux som anpassad utbildning (tidigare särskild utbildning för vuxna / särvux) är till för dig som har fyllt 20 år och har en intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada. Du kan studera Komvux som anpassad utbildning på grundläggande och gymnasial nivå.

Prövning

Höj kursbetyget med en prövning.

Prövning är till för dig som saknar eller vill höja betyg i ett ämne eller en viss kurs. Prövning innebär att du läser in kurser på egen hand och gör prov vid ett eller flera tillfällen hos Vuxenutbildningen.

Sidan kontrollerad: 2021-10-12 13:46:50