KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28
E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 9-16

OBS: Öppnar för allmänheten 3 februari 2020.

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.


Ställ en fråga Lämna synpunkt Felanmälan

Några ord från kommunalråden

Publicerad 2020-03-23 15:44:00
Kategori
Helena Stenberg och Anders Lundkvist kommunalråd i Piteå
Helena Stenberg och Anders Lundkvist kommunalråd i Piteå  Foto: Maria Fäldt

Några ord från kommunalråden

Hela vårt samhälle påverkas av Coronaviruset och det skapar såklart oro och frågor om hur vi ska klara av detta. Som statsminister Stefan Löfven så många gånger upprepat så klarar vi detta om vi gör det tillsammans. Om vi hjälps åt.

Piteå kommun påverkas både som ort och som organisation. Vi är i ett allvarligt läge och kommunen har aktiverat sin stabsfunktion, vilket innebär att kommunens ledningsgrupp där kommunchef, förvaltningscheferna och ett antal nyckelroller ingår kommer att mötas regelbundet för att följa händelseutvecklingen runt Coronaviruset. Åtgärder vidtas när så är nödvändigt. Så länge som möjligt ska det mesta fungera som vanligt.

Näringsliv och företagare påverkas och många kommer att få de riktigt tufft. Piteå kommun har en nära dialog med företrädare för det lokala näringslivet och stöttar på olika sätt.

Föreningar och organisationer påverkas då möten och arrangemang ställs in, intäkter uteblir och verksamheten drabbas.

Människor påverkas av isolering, besöksrestriktioner och den oro som ibland förstärks av ständigt nya upplysningar, analyser och rapporter. Information där det kan vara svårt att sortera vad som är sant och relevant.

Som politisk ledning i Piteå kommun delar vi oron om hur vårt samhälle kommer att påverkas på lång sikt av det som nu sker. Det är svårt att överblicka konsekvenserna och förutsättningarna att leverera välfärd och service kommer att förändras.

Därför är det så viktigt att vi lugnt och metodiskt tar oss an de utmaningar vi nu möter. Vi känner ett stort förtroende för den kommunala organisationen som varje dag visar på kompetens, lyhördhet, flexibilitet, beslutsamhet och framför allt sans och balans i de beslut som tas.

Vi ser också det stora engagemang som nu visas i vår kommun. För att arrangemang ska kunna hållas längre fram, för att företag ska klara sig genom en svår tid, för att ställa upp för den som inte kan handla eller ta sig ut och för att dämpa smittspridningen. Det är så vi kommer att klara det här. Tillsammans!

Avslutningsvis vill vi säga det självklara:

  • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten. Du kan använda handsprit om du inte har tillgång till tvål och vatten.
  • Stanna hemma och vila om du har feber eller känner dig sjuk.
  • Hosta eller nys i armvecket.
  • Använd pappersnäsdukar för engångsbruk om du behöver snyta dig.
  • Håll gärna ett visst avstånd till andra och undvik att ta i hand. Det gäller särskilt om du behöver nysa eller hosta.
  • Undvik att röra vid ansiktet eller ögonen.

Eller med andra ord: 

Håll huvudet kallt, händerna rena och hjärtat varmt!

 

Helena Stenberg och Anders Lundkvist

Sidan kontrollerad: 2020-03-23 15:46:18