KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28
E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

Information med anledning av kriget i Ukraina

Publicerad 2022-03-08 16:09:08
Kategori
Ukrainas flagga i blått och gult och en vit fredsduva som bär en olivkvist i näbben.
Ukrainas flagga i blått och gult och en vit fredsduva som bär en olivkvist i näbben.  Foto: Pixabay.com

Information med anledning av kriget i Ukraina

Ryssland har inlett ett väpnat angrepp på Ukraina. Det innebär ett nytt, allvarligt säkerhetspolitiskt läge i Europa som också påverkar Sverige. På den här sidan har vi samlat länkar till svenska myndigheter som har hand om olika frågor. Här hittar du också information som berör Norrbotten och Piteå kommun.

Uppdaterad 17 maj 2022

Piteå kommun har, tillsammans med övriga myndigheter i länet, en höjd beredskap för situationen och fortsätter att noggrant omvärldsbevaka och följa utvecklingen.

Länsstyrelsen är geografiskt områdesansvarig på regional nivå och har därför en sammanhållande och stödjande roll inom krisberedskap och civilt försvar i länet. Den samlade bedömningen just nu är att händelseutvecklingen har låg påverkan på Norrbotten.

Så påverkar omvärldsläget samhället - Länsstyrelsen
Läget i Norrbotten med anledning av kriget i Ukraina - Länsstyrelsen i Norrbotten
Översatt och tillgänglighetsanpassad information – Länsstyrelsen

Försvarsmakten har en god lägesbild över den allvarliga säkerhetspolitiska situationen i Europa och följer tillsammans med andra myndigheter och partners händelseutvecklingen mycket noga.
Säkerhetsläget i närområdet - Försvarsmakten 

På Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps hemsida hittar du information om vad du som privatperson kan tänka på. Här finns också råd till myndigheter och företag samt information om vad MSB gör.
Om Rysslands invasion av Ukraina (msb.se)

Aktuellt från Regeringen hittar du på sidan www.regeringen.se

Att hantera oro

Både vuxna och barn kan känna rädsla inför det oroliga omvärldsläget i Europa. Prata med personer i din närhet och visa omtanke till varandra. På sidan Kriget i Ukraina - Krisinformation.se finns samlad information och länkar till svenska myndigheter om vad vi vet just nu och om hur du kan hantera din och andras oro.
Stöd vid oro - Krisinformation.se
Information till barn - Krisinformation.se

Vikten av källkritik

Vid kriser och allvarliga händelser är det extra viktigt att vara källkritisk. Sök information från olika källor för att få en bild av läget och sprid inte vidare obekräftade rykten. Att vara källkritisk innebär att värdera den information du tar del av. Det betyder dels att förstå att vissa källor har högre trovärdighet än andra, dels att vara medveten om att avsändare av information har ett syfte. Den här texten har också ett syfte, att öka kunskapen om källkritik.

Prata med barn och unga

Det är normalt att bli orolig när vi dagligen möts av rubriker om det spända läget i vår omvärld. Barn och unga är särskilt utsatta för påverkan och ryktesspridning i sociala medier.

Tänk på att:

  • Du inte måste titta på allt som dyker upp i sociala medier
  • Du bör inte dela inlägg utan att veta vart informationen kommer ifrån

Det gäller både barn och vuxna.

Mer om källkritik hittar du på: Källkritik - Krisinformation.se

Källkritik på nätet med hjälp av Nyhetsvärderaren

Nyhetsvärderaren är ett verktyg som lär ut en evidensbaserad metod för källkritik på nätet. Verktyget kan användas av lärare och kursledare för att undervisa om källkritik, men också av alla som på egen hand vill träna upp sin källkritiska förmåga. Flera år av forskning och utveckling ligger bakom verktyget, som är gratis att använda. 
Nyhetsvärderaren (nyhetsvarderaren.se)
Special: Ukraina – Nyhetsvärderaren (nyhetsvarderaren.se)

Människor på flykt

Just nu har över 6 miljoner människor lämnat sitt land och är på flykt undan kriget i Ukraina enligt FN. Det är Migrationsverket som ansvarar för flyktingsamordningen i Sverige. Mer om deras arbete och direktinformation till människor på flykt hittar du på länken nedan. Information finns på svenska, ukrainska, ryska och engelska.
Situationen i Ukraina - Migrationsverket

Vill du hjälpa till?

Du kan engagera dig och hjälpa till genom att gå med i en frivillig försvarsorganisation eller en annan förening som kan ta vara på just ditt engagemang. Du kan också skänka ett bidrag till de organisationer som är på plats i Ukraina för att stödja befolkningen. Nedan hittar du länkar till mer information om vad du kan hjälpa till med:

En trygg start

Initiativet En trygg start är ett samarbete mellan näringslivet, civilsamhället och flera organisationer, däribland Rädda barnen. Syftet är att hjälpa människor som flytt från Ukraina till ett tryggt första boende i Sverige. Mer information om hur du som privatperson kan hjälpa till hittar du på sidan: www.tryggstartisverige.se

Skicka förnödenheter till Ukraina utan fraktkostnad via PostNord

PostNord står för fraktkostnaden för dig som vill skicka paket med förnödenheter till Ukraina på upp till 20 kg. Maxstorlek som en ”vanlig flyttkartong”. Max 2 paket per inlämningstillfälle.

Paketen lämnas in på något av PostNords Företagscenter. I Piteå gäller inlämning på PostNord Piteå - Verkstadsgatan 12.

Via länken nedan hittar du information om vilja varor som Ukrainska posten önskar, allt från konserver till kläder och hygienartiklar:

Hjälppaket till Ukraina. Humanitär hjälp med fri frakt | PostNord

Till dig som möter flyktingar från Ukraina

I samband med flyktingsituationer ökar risken för människohandel. Jämställdhetsmyndigheten är nationell samordnare mot människohandel och har tagit fram information till flyktingar. Via länken nedan finns information på ukrainska och engelska. Det finns också flyers du kan skriva ut.

Information till flyktingar på ukrainska och engelska (jamstalldhetsmyndigheten.se)

Information från Folkhälsomyndigheten på flera språk

Översatt material (ukrainska och ryska) och information till regioner och andra aktörer som möter flyktingar från Ukraina. Via länk två finns information översatt till flera språk om Covid-19, bland annat ryska och ukrainska.
Information med anledning av rådande situation i Ukraina – (folkhalsomyndigheten.se)
Om covid-19 på olika språk — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Ta in hundar och andra djur från Ukraina

Många människor flyr från Ukraina med sina sällskapsdjur. Det finns regler för att ta in djur till Sverige men just nu råder force majeure-undantag för sällskapsdjur som kommer med sina ägare från Ukraina. Vilka åtgärder som är nödvändiga bedöms från fall till fall. På Jordbruksverkets webbplats finns information om vad som gäller för att ta in hundar och andra djur från Ukraina till Sverige.

Hundar, katter och andra sällskapsdjur från Ukraina - Jordbruksverket.se

Information från Arbetsförmedlingen

Har du flytt till Sverige på grund av Rysslands invasion av Ukraina? Via länken nedan finns information om vad som gäller om du söker arbete i Sverige:
Är du från Ukraina? - Arbetsförmedlingen (arbetsformedlingen.se)

För arbetsgivare som vill anställa en person från Ukraina:
Att anställa en person från Ukraina - Arbetsförmedlingen (arbetsformedlingen.se)

Hemberedskap

Det är alltid viktigt att ha en hemberedskap om något oväntat händer. Vid ett långt strömavbrott eller någon annan allvarlig störning i samhället måste du vara beredd att själv kunna ordna med vatten, mat och värme. Att kunna klara sig utan samhällets hjälp i en vecka kallas för att ha en hemberedskap. Tänk på att ”preppa solidariskt”, det finns ingen anledning att bunkra och det kan göra det svårare för andra. Mer om vad du behöver tänka på och vad som är bra att ha hemma hittar du på Krisinformation.se/hemberedskap

Bra att veta om skyddsrum

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ansvarar för och håller samman arbetet med att utveckla befolkningsskydd med varningssystem, skyddsrum och utrymning och inkvartering. Varje fastighetsägare som har skyddsrum i sin byggnad både äger och ansvara för att underhålla skyddsrummet. En fastighetsägare kan vara privat eller kommunal. Det kan också vara en bostadsrättsförening.

Mer information om skyddsrum hittar du på MBS:s webbplats:
Bra att veta om skyddsrum (msb.se)
MSB:s skyddsrumskarta (arcgis.com)

Bra att veta om jod

Jodtabletter är ett läkemedel som bara ska tas vid kärnkraftsolyckor, på uppmaning av Länsstyrelsen. Frågor och svar om jod kopplat till händelsen i Ukraina hittar du på Strålskyddsmyndighetens hemsida: 
Frågor och svar med anledning av händelserna i Ukraina - Strålsäkerhetsmyndigheten

 

Sidan kontrollerad: 2022-05-17 14:11:42