Aktuella dialoger

KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28
E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Kommunhus/Stadshus

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider på Stadshuset  Vardagar 8-17
Sommartid (15/5-1/9) Vardagar 8-16


 


Ställ en fråga Synpunkten Felanmälan

Aktuella dialoger

Inbjudan till samråd: förslag till detalplan för Syrenen 4

Planområdet finns i Klubbgärdet, två kilometer söder om Piteå centrum.

Ett förslag till detaljplan för fastighet Syrenen 4 är under upprättande. Det huvudsakliga syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för att bygg till ett våningsplan på befintliga huskroppar. Samrådet pågår från 16 oktober – 6 november.

Inbjudan till samråd: förslag detaljplan för del av Munksund 15:1, transformatorstation

En ny transformatorstation erbjuder större driftsäkerhet och säkrare energiförsörjning.

Ett förslag till detaljplan för del av Munksund 15:1, transformatorstation, är under upprättande. Planens syfte är att skapa planmässiga förutsättningar för utbyggnad av befintlig transformatorstation (utomhusstation). Samrådet pågår från 8 oktober – 29 oktober.

Inbjudan till samråd: förslag till detaljplan för Håkansön 17:7

Planområdet finns i Norrfjärden, cirka 1,5 mil norr om centrala Piteå.

Ett förslag till detaljplan för Håkansön 17:7 är under upprättande. Planens syfte är att skapa planmässiga förutsättningar för skol-, centrum- och bostadsändamål. Samrådet pågår från 3 oktober – 24 oktober.

Du som fått SCB:s medborgarundersökning

Din åsikt räknas - hur tycker du det är att bo och leva i Piteå?

Piteå behöver dig. Du är en av 1200 personer i vår kommun som blivit slumpmässigt utvald att delta i SCB:s medborgarundersökning. Ditt svar är viktigt. Resultaten av enkäten blir ett underlag för utveckling och beslut i framtidens Piteå.