Aktuella dialoger

Medborgardialog

Anette Christoffersson, processledare
Telefon 0911-69 60 54
E-post  


KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28
E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Kommunhus/Stadshus

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider på Stadshuset  Vardagar 8-17
Sommartid (15/5-1/9) Vardagar 8-16


 


Ställ en fråga Lämna synpunkt Felanmälan

Aktuella dialoger

Inbjudan till samråd: förslag till detaljplan för Stadsön 5:7

Planområdet finns i centrala Piteå i direkt anslutning till stadskyrkan.

Ett förslag till detaljplan för Stadsön 5:7, är under upprättande. Planens syfte är att möjliggöra en utbyggnad av Kyrkcenter för att skapa bättre förutsättningar för Piteå församling att bedriva sin verksamhet genom ökad tillgänglighet och synlighet. Samrådet pågår från 14 november – 5 december.

Inbjudan till granskning: förslag till detaljplan Håkansön 17:7

Planområdet finns i Norrfjärden, cirka 1,5 mil norr om centrala Piteå.

Ett förslag till detaljplan för Håkansön 17:7 är under upprättande. Planens syfte är att skapa planmässiga förutsättningar för skol-, centrum- och bostadsändamål. Granskning pågår från 5 november – 19 november.

Unga tycker och Student tycker

Unga åsikter är viktigt för PIteås fortsatta utveckling.

Under perioden 20 oktober till 20 november pågår dialogerna Unga tycker och Studenter tycker. Fokus i dialogerna är vad du som ung tycker är viktigt för att Piteå ska vara en attraktiv stad för unga och en attraktiv studentort. Så ta chansen, du som är ung. Bidra till morgondagens Piteå!

Har du missat att skicka in dina svar? Du hinner!

Din åsikt räknas - hur tycker du det är att bo och leva i Piteå?

Piteå behöver dig. Du är en av 1200 personer i vår kommun som blivit slumpmässigt utvald att delta i SCB:s medborgarundersökning. Ditt svar är viktigt. Resultaten av enkäten blir ett underlag för utveckling och beslut i framtidens Piteå.

Inbjudan till samråd: förslag till detalplan för Syrenen 4

Planområdet finns i Klubbgärdet, två kilometer söder om Piteå centrum.

Ett förslag till detaljplan för fastighet Syrenen 4 är under upprättande. Det huvudsakliga syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för att bygg till ett våningsplan på befintliga huskroppar. Samrådet pågår från 16 oktober – 6 november.