Aktuella dialoger

Medborgardialog

Anette Christoffersson, processledare
Telefon 0911-69 60 54
E-post  


KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28
E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 (endast öppet för bokade besök under pandemin)

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

Aktuella dialoger

Inbjudan till samråd: Förslag planprogram för området runt Nördfjärden i Piteå kommun

Området vid Nördfjärden är ett välbesökt område.

Programområdet omfattar området runt Nördfjärden i centrala Piteå, samt området vid LF Arena. Syftet med planprogrammet är att området runt Nördfjärden ska stärkas och utvecklas på lång sikt. Syftet är även att lyfta frågor som är av betydelse för hela området och kan visa på ramar och potential för en långsiktig utveckling. På så vis erhåller Piteå kommun ett sammanhållet planeringsunderlag att utgå ifrån vid vidare planering av området.

Inbjudan till samråd: Detaljplan för del av Pitholm 45:3

Det aktuella planområdet för del av Pitholm 45:3

En detaljplan för del av Pitholm 45:3 i Piteå kommun är under upprättande. Planområdet är beläget i centrala Piteå och omfattar del av fastigheten Pitholm 45:3. Detaljplanen syftar till att skapa planmässiga förutsättningar för bostadsändamål i form av flerbostadshus med en skala och gestaltning som samspelar med omkringliggande bostadsbebyggelse. Samrådet pågår från 21 juni till 12 juli.

Inbjudan till granskning: Detaljplan för del av Pitholm 45:3 m.fl, Särskilt boende för äldre

Planområde Pitholm 45:3 m.fl

Ett förslag till detaljplan för del av Pitholm 45:3 m.fl är under upprättande. Det huvudsakliga syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för etablering av särskilt boende för äldre. (SÄBO) på ny fastighet, samt ny vägdragning. Syftet är även att reglera fastighetstorlek och användning för fastighet för befintlig förskola samt åtgärda utfarter enligt plan på Svartuddsvägen och Renövägen, vilket idag sker över park och plantering i gällande detaljplan. Granskning pågår från 17 maj till 7 juni.

Enkätundersökning boendemiljö

Boendemiljön är extra viktig under pandemin när vi är mycket hemma.

Nu genomför miljö- och hälsoskydd en enkätundersökning bland personer som bor i hyresrätter i Piteå kommun. Syftet är att få en bild av hur boendemiljön upplevs, så att kommunen på bästa sätt ska kunna säkra en god boendemiljö för kommunens medborgare och uppfylla nationella mål. Tack på förhand för att du tar dig tid att medverka!

Insikt – en mätning av Piteå kommuns service till företag

Insikt är en mätning av kommunernas service.

Under 2021 deltar Piteå kommun i servicemätningen Insikt. Fokus ligger på att mäta företagens upplevelse av vår service i ärenden som rör bygglov, miljö- och hälsoskydd samt livsmedelskontroller. Resultatet kommer att bli ett värdefullt underlag i arbetet för att underlätta och förenkla i företagens kontakter med kommunen. Genom att svara på enkäten hjälper deltagande företag Piteå kommun att bli bättre. Tack på förhand!