Aktuella dialoger

Medborgardialog

Anette Christoffersson, processledare
Telefon 0911-69 60 54
E-post  


KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.

Vill du göra en orosanmälan?

Använd e-tjänsten för orosanmälan. Använd inte Piteå kommuns faxnummer!


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

Aktuella dialoger

Dialog om Vision 2050

Vision 2050 ska peka ut riktningen för Piteås fortsatta utveckling.

Under hösten pågår ett arbete med att ta fram Vision 2050 - en gemensam bild av det Piteå vi strävar efter och en plan för hur vi ska tillvara Piteås möjligheter på bästa sätt. I detta arbete är dialog med olika aktörer central för att skapa engagemang, bred förankring och få in idéer och synpunkter från olika perspektiv. Nu öppnar vi upp så även du som pitebo har möjlighet att vara delaktig i visionsarbetet. Så ta chansen att bidra till Vision 2050 med dina tankar och idéer.