Aktuella dialoger

KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28
E-post 

Organisationsnummer 212000-2759

Kommunhus/Stadshus

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider på Stadshuset  Vardagar 8-17
Sommartid (15/5-1/9) Vardagar 8-16


 


Ställ en fråga Synpunkten Felanmälan

Aktuella dialoger

Inbjudan till samråd: ändring av detaljplan för Lönnen 16 och del av Stadsön 2:1

Planområdet består av Stadshotellet i centrala Piteå.

Ändring av detaljplan för Lönnen 16 och del av Stadsön är under samråd. Planområdet ligger i centrala Piteå och består av Stadshotellet. Detaljplanen syftar till att säkerställa befintliga förhållanden genom att ändra del av mark som inte får bebyggas till mark med byggrätt. Samrådet pågår från 30 januari – 20 februari.

Inbjudan till granskning: förslag detaljplan för Rådhustorget, del av fastigheten Stadsön 2:1

Planområdet omfattar Rådhustorget och byggnader i direkt anslutning till torget.

Ett förslag till detaljplan för Rådhustorget, del av Stadsön 2:1 i Piteå, är under upprättande. Planens syfte är att säkerställa ytan som torg, möjliggöra gatuomläggning samt skydda kulturmiljön i de befintliga äldre byggnaderna i direkt anslutning till torget. Granskning pågår från 21 januari – 11 februari.