Aktuella dialoger

Medborgardialog

Anette Christoffersson, processledare
Telefon 0911-69 60 54
E-post  


KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28
E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

Aktuella dialoger

Underrättelse om granskning: Detaljplan för del av Lekatten 23

Planområdet omfattar del av fastigheten Lekatten 23 i centrala Piteå.

En detaljplan för del av fastigheten Lekatten 23 i Piteå kommun är under upprättande. Syftet med detaljplanen är att ge planmässiga förutsättningar för bostäder. Planförslaget avser möjliggöra påbyggnad i två våningar av befintligt flerbostadshus.

Inbjudan till samråd: Förslag på reviderad vindbruksplan

Vindkraftplanen tydliggör kommunens ambitioner för vindkraftutbyggnaden.

Piteå kommun arbetar för att bidra till Sveriges miljöambition om 100 procent förnybar elproduktion till år 2040, samtidigt som kommunen tar ansvar för både mark- och vattenanvändningen inom kommunen. Nu startar samrådet om förslag på reviderad vindbruksplan. Ta chansen att tycka till, samrådet pågår 12 oktober-14 december.

Vad tycker piteborna om sin kommun?

Vad tycker piteborna om sin kommun?

Den frågan hoppas Piteå kommuns beslutsfattare att få svar på genom SCB:s årliga medborgarundersökning som skickas ut i veckan. Tolvhundra pitebor får erbjudandet att delta och kan välja mellan att besvara undersökningen på pappersenkät eller via webben.

Inbjudan till samråd: Detaljplan för Munksund 29:192 och del av Munksund 35:2

Detaljplan Munksund vid Furunäset.

Detaljplan för Munksund 29:192 och del av Munksund 35:2 i Piteå kommun är under upprättande. Syftet med planen är att återigen tillåta användningen B – Bostad på fastigheten. Gällande detaljplan medger handel, kontor och kultur och den nya detaljplanen kommer bibehålla dessa användningar men även medge B - Bostad.

Inbjudan till samråd: Detaljplan för Lekatten 23

Planområdet omfattar del av fastigheten Lekatten 23 i centrala Piteå.

Detaljplan för del av fastigheten Lekatten 23 i Piteå kommun är under upprättande. Syftet med detaljplanen är att ge planmässiga förutsättningar för bostäder. Detaljplanen avser möjliggöra påbyggnad i två våningar av befintligt flerbostadshus.

Inbjudan till granskning: Detaljplan för Jävre 8:95

Planområdet finns på Grannäsudden i Jävre.

Detaljplan för Jävre 8:95 är under upprättande. Syftet med planen är att fastställa pågående markanvändning och möjliggöra för rättssäker fritidshusbebyggelse på fastigheterna Jävre 8:95 och Jävre 8:106. Syftet är även att planlägga del av Jävre 8:112 som naturmark för att säkerställa grönsläpp ned till strandkanten.

Insikt – en mätning av Piteå kommuns service till företag

Insikt är en mätning av kommunernas service.

Under 2021 deltar Piteå kommun i servicemätningen Insikt. Fokus ligger på att mäta företagens upplevelse av vår service i ärenden som rör bygglov, miljö- och hälsoskydd samt livsmedelskontroller. Resultatet kommer att bli ett värdefullt underlag i arbetet för att underlätta och förenkla i företagens kontakter med kommunen. Genom att svara på enkäten hjälper deltagande företag Piteå kommun att bli bättre. Tack på förhand!