Aktuella dialoger

KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28
E-post 

Organisationsnummer 212000-2759

Kommunhus/Stadshus

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider på Stadshuset  Vardagar 8-17
Sommartid (15/5-1/9) Vardagar 8-16


 


Ställ en fråga Synpunkten Felanmälan

Aktuella dialoger

Träffa polisen och Piteå kommun i Hemmingsmark 11 december

Träffa polisen och Piteå kommun i Hemmingsmark tisdag 11 december.

Tisdag 11 december klockan 18.00 kommer Piteå kommun och Polisen till Hemmingsmark för att lyssna på dig som bor på orten. Vi ses utanför skolan.

Inbjudan till samråd: förslag till detaljplan för Rådhustorget, del av fastigheten Stadsön 2:1

Planområdet omfattar Rådhustorget och byggnader i direkt anslutning till torget.

Ett förslag till detaljplan för Rådhustorget, del av Stadsön 2:1, är under upprättande. Planens syfte är att säkerställa ytan som torg, möjliggöra gatuomläggning samt skydda kulturmiljön i de befintliga äldre byggnaderna i direkt anslutning till torget. Samrådet pågår från 26 november – 17 december.

Inbjudan till granskning: detaljplan för Hemlunda 1:116 m.fl.

Planområdet är beläget på Hemlunda, ca 6 km väster om Piteå centrum.

Ett förslag till detaljplan för Hemlunda 1:116 m.fl. är under upprättande. Detaljplanen syftar till att möjliggöra större byggrätter för berörda fastigheter. Granskningstiden pågår från 19 november – 10 december.