Aktuella dialoger

Medborgardialog

Anette Christoffersson, processledare
Telefon 0911-69 60 54
E-post  


KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28
E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 9-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.


Ställ en fråga Lämna synpunkt Felanmälan

Aktuella dialoger

Inbjudan till samråd: detaljplan för Stadsön 5:15, klimatanpassningsmagasin

Planområdet finns i centrala Piteå mellan Bergsviksvägen och bangården.

Ett förslag till detaljplan för Stadsön 5:15 är under upprättande. Planens huvudsakliga syfte är att skapa planmässiga förutsättningar för ett klimatanpassningsmagasin i form av ett fördröjningsmagasin för dagvatten. Syftet är även att skapa planmässiga förutsättningar för pågående markanvändning, allmän plats, gata för del av Bergsviksvägen. Samrådet pågår från 8 december – 11 januari.

Min bild av Piteå - dialog med barn och unga

Gör din röst hörd om framtidens Piteå.

Piteå fyller 400 år 2021. Med anledning av jubileet bjuder vi in Piteås barn och unga till en tävling där du har möjlighet att vara med och påverka hur det ska se ut och fungera här i framtiden. Tävlingen är redan igång och pågår fram till 19 mars 2021.