Aktuella dialoger

Medborgardialog

Anette Christoffersson, processledare
Telefon 0911-69 60 54
E-post  


KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28
E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

Aktuella dialoger

Vad vill du med Piteå?

Ta chansen" Tyck till om Piteås fortsatta utveckling.

Under perioden maj-september 2022 pågår en dialog som tar avstamp i de rekordstora investeringarna som sker i Norrbotten- och Västerbotten. Det tillsammans med att Norrbotniabanan ska byggas skapar stora möjligheter för Piteå. Dialogen sätter fokus på tre viktiga frågor för fortsatt utveckling: Hur ska Piteå växa? Hur löser vi kompetensförsörjningen? Hur gör vi Piteå till en attraktiv plats för företag?

Inbjudan till samråd: Åtgärdsprogram för förbättrad luftkvalitet i centrala Piteå

Nu är förslag till åtgärdsprogram ute på samråd.

Vid mätningar av luftkvaliteten i centrala Piteå har för höga halter av vissa miljöföroreningar uppmärksammats. Nu har Piteå kommun utformat förslag till åtgärdsprogram för att komma till rätta med problemet och på sikt klara gällande gränsvärden. Nu pågår ett samråd som ger dig möjlighet att ta del av och tycka till om förslag till åtgärdsprogram. Dialogen pågår till 1 september 2022.

Inbjudan till samråd: Detaljplan för del av Pitholm 58:1 och 23:65

Karta med markerat planområde

En detaljplan för del av Pitholm 58:1 och 23:65 i Piteå kommun är under upprättande. Planområdet är belägen på Nördharaholmen ca 10 km öster om Piteå centrum.

Inbjudan till granskning: Detaljplan för Svensbyn 2:10, Fagervik

Karta över planområdet

Planområdet är beläget cirka 12 km väster om Piteå centrum vid Svensbyåns mynning. Planområdet omfattar fastigheten Svensbyn 2:10 och har en area om cirka 9 ha.

Inbjudan till granskning: Detaljplan för Svensbyn 2:10, Fagervik

Karta över planområdet

Planområdet är beläget cirka 12 km väster om Piteå centrum vid Svensbyåns mynning. Planområdet omfattar fastigheten Svensbyn 2:10 och har en area om cirka 9 ha.

Den gröna nyindustrialiseringens möjligheter för Piteå

Dialogen handlar om Piteås fortsatta utveckling.

Piteå ligger mitt i landets mest expansiva region där investeringar på över 1 000 miljarder kronor är på gång. De stora industrietableringarna och beslutet att Norrbotniabanan ska byggas kommer att ge effekter även för Piteås fortsatta utveckling. Under våren genomförs en dialog i flera delar, för att ge dig som pitebo möjligheter att komma med synpunkter och idéer om Piteås utveckling.

Insikt – en mätning av Piteå kommuns service till företag

Insikt är en mätning av kommunernas service.

Under 2021 deltar Piteå kommun i servicemätningen Insikt. Fokus ligger på att mäta företagens upplevelse av vår service i ärenden som rör bygglov, miljö- och hälsoskydd samt livsmedelskontroller. Resultatet kommer att bli ett värdefullt underlag i arbetet för att underlätta och förenkla i företagens kontakter med kommunen. Genom att svara på enkäten hjälper deltagande företag Piteå kommun att bli bättre. Tack på förhand!