Resultat och kvalitet

KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.

Vill du göra en orosanmälan?

Använd e-tjänsten för orosanmälan. Använd inte Piteå kommuns faxnummer!


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål
Vi blir fler pitebor
Vi blir fler pitebor

Resultat och kvalitet

Piteå kommuns genomför egna undersökningar och dialoger för att säkerställa att våra verksamheter når uppsatta mål samt för att göra medborgarna delaktiga i samhällsutvecklingen. Vi blir också utvärderade och granskade av externa aktörer, som sammanställer och jämför hur olika kommuner jobbar med olika frågor. På den här sidan kan du ta del av resultat av olika dialoger, mätningar och granskningar som vi själva gjort likväl som resultat som presenteras av andra nationella, regionala eller lokala aktörer.

Fortsatt lågt betyg för Piteå i näringslivsranking – visionsarbetet en väg framåt

Näringslivsrådet - ett viktigt forum för dialog mellan Piteå kommun och näringslivet.

I den årliga näringslivsrankingen som Svenskt näringsliv genomför tappar Piteå placeringar till plats 280 av 290 kommuner. Piteå kommun har flera identifierade områden där förbättringsarbete pågår. Upphandling är ett och där har kommunen klättrat 49 placeringar från ifjol, som ett resultat av insatserna. Med riktade insatser inom fler förbättringsområden och en tydlig vision för Piteå hoppas näringslivschefen att vi ska kunna vända trenden.

Piteå - Sveriges 8:e bästa idrottsstad

Åtta av Piteås längd- och skidskyttestjärnorna tog medalj vid VM.

Idag är vi stolta. Piteå Summer Games - en av världens största ungdomscuper i fotboll - har dragit i gång och fyller återigen vår stad med talang, spänning, glädje och människor från hela världen. Dessutom har Piteå för andra gången nått en ärofylld 8:e plats bland Sveriges idrottsstäder. En plats som Piteå når mycket tack vare stadens längd- och skidskyttestjärnor, att Piteå dessutom har en av landets bästa fotbollslag imponerar på juryn.

Piteå – en av Sveriges bästa kommuner att leva i!

Av Sveriges 290 kommuner hamnar Piteå på plats nummer 18 över bästa kommunerna att leva i enligt Fokus årliga kommunranking. I rankingen jämförs Sveriges kommuner inom nio delområden som tillsammans ger en bred bild av hur livsförutsättningarna ser ut i olika delar av landet. Enligt kommunrankingen är Luleå den bästa kommunen att leva i, tätt följt av Umeå.

Dialogen Vad vill du med Piteå visar vägen för fortsatt utveckling

Resultatet från dialogen 2022 utgör ett underlag för fortsatt utveckling.

Medborgardialog är ett sätt att ge pitebor möjlighet att tycka till i olika frågor. Viktigt inte minst för att ge barn och unga en röst. Under 2022 genomfördes ett antal dialoger, bland annat ”Vad vill du med Piteå”, som återrapporterades till kommunstyrelsen under sammanträdet måndag 3 april.

Positiva befolkningssiffror för 2022, men minskat barnafödande

Det föddes få barn 2022 - både i Piteå och i Sverige som helhet.

Folkmängden i Piteå kommun ökar. Under december tog befolkningssiffrorna ett stort steg med en ökning på 22 invånare och på helåret ökade befolkningen med 39 invånare. I Norrbotten är det endast Piteå och Luleå som uppvisar en befolkningsökning under 2022. Piteås befolkning uppgick den sista december 2022 till 42 362 invånare.

Fler Piteåföretag går starkt framåt i Synas undersökning 2022

Piteå har tredje bästa tillväxt i länet, enligt Synas årliga undersökning.

Piteå kommun hamnar på en tredjeplatsen i Bästa Tillväxt 2022 i Norrbotten. Fler Piteåföretag uppvisar en ökad tillväxt i år jämfört med 2021 och 25 fler företag klarade undersökningens samtliga kriterier. Det framgår i kreditupplysningsföretaget Synas årliga undersökning, som tydligt speglar den starka utvecklingen av Piteås näringsliv.

Billigt att bo i Piteå

Flygfoto över Piteå centrum

Piteå kommun är landets tredje billigaste kommun att leva i, sett från löpande boendekostnader. Det enligt rapporten ”Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige”.

Vårt framtida Öjebyn – resultat dialog FÖP Öjebyn

Sommaren 2022 genomfördes en tidig dialog om Öjebyns fortsatta utveckling.

Arbetet är påbörjat med en fördjupad översiktsplan (FÖP) för Öjebyn. Under vår och sommar 2022 genomfördes ett antal dialoger där resultatet är ett viktigt underlag i arbetet med att peka ut riktningen för fortsatt utveckling av Öjebyn. Här hittar du resultat och sammanställning från genomförda dialoger.

Befolkningen ökar - 71 nya pitebor sedan 1 april

På väg mot befolkningsmålet.

Piteå fortsätter att växa! Under perioden 1 april-30 juni ökade befolkningen med 71 personer. Ökningen består fullt ut av inflyttning av nya pitebor. Den 30 juni 2022 var vi 42 405 invånare i Piteå.

Många vill bo i Piteås framtida bostadsområden

Många kan tänka sig att bo i de planerade bostadsområdena öster om staden.

Under december och januari genomfördes en dialog för att ge allmänheten möjlighet att tycka till om stadsutvecklingen österut, det vill säga nya bostadsområden i området mellan Strömlida och golfbanan. Drygt 400 personer besvarade enkäten, ungefär hälften kan tänka sig att bo här och många är positiva till planeringen av de nya bostadsområdena med närhet till skog och natur.