Alla projekt Samhällsutveckling

KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.

Vill du göra en orosanmälan?

Använd e-tjänsten för orosanmälan. Använd inte Piteå kommuns faxnummer!


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

Alla projekt Samhällsutveckling

Smart 2.3

Samarbetsprojekt mellan Skellefteå, Älvsbyn och Piteå. Innovationsrådgivning till befintliga företag samt privat personer med gott utfall.

Bothnia Bioindustries Cluster, skogskluster

Verksamheten bedrivs inom Piteå Science Park. Projektets huvudinriktning är att fler etableringar ska ske inom skogsnäringens värdekedja som nyttjar de sidoströmmar som uppstår i de olika processer som sker i värdekedjan samt att dessa etableringar även gör nytta i den gröna omställningen som sker i regionen.

Energikontor Norr

Övergripande mål med verksamheten är att verka för utbyggnad av förnybar el, i första hand solel i Norra Sverige och att verka för att såväl företag som offentlig verksamhet kontinuerligt arbetar med energieffektivisering.

Filmpool Nord

Bolaget ägs av Region Norrbotten som huvudägare med 33%, resterande ägarandelar är fördelade på elva av länets kommuner.

Brysselkontor

Arbetar med att ta tillvara Norra Sveriges intressen i Bryssel.