Näringsliv – projekt

KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.

Vill du göra en orosanmälan?

Använd e-tjänsten för orosanmälan. Använd inte Piteå kommuns faxnummer!


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

Näringsliv – projekt

Energikontor Norr

Övergripande mål med verksamheten är att verka för utbyggnad av förnybar el, i första hand solel i Norra Sverige och att verka för att såväl företag som offentlig verksamhet kontinuerligt arbetar med energieffektivisering.

Filmpool Nord

Bolaget ägs av Region Norrbotten som huvudägare med 33 %, resterande ägarandelar är fördelade på elva av länets kommuner.

Brysselkontor

Arbetar med att ta tillvara norra Sveriges intressen i Bryssel.

Invest i Norrbotten AB (IIN)

Investeringsfrämjande arbete. Hjälper till vid inkommande externa etableringsförfrågningar och också med att konkretisera kommunernas etableringserbjudanden.

BD POP

Bolaget har i uppdrag att bygga nätverk i musikbranschen och därigenom skapa kontakter för norrbottniska musiker och att ge råd och stöd till verksamma i musikbranschen.