Alla projekt Samhällsutveckling

KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.

Vill du göra en orosanmälan?

Använd e-tjänsten för orosanmälan. Använd inte Piteå kommuns faxnummer!


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

Alla projekt Samhällsutveckling

Stadsutveckling Sörfjärden

Under hösten startade arbetet med att ta fram ett planprogram för området vid Sörfjärden, som bland annat infattar det kommande resecentrumet. Bygget av Norrbotniabanan är en viktig del i Piteås utveckling och kommer att få en mycket stor betydelse för Piteås framtid och infrastruktur. Det nya planprogrammet ska peka ut riktningen för utvecklingen av området.

Norrbotniabanan

Tåg på räls

Norrbotniabanan är en ny kustnära järnväg mellan Umeå och Luleå. Bygget av den nya järnvägen kommer att innebära stora förändringar och stora möjligheter för utveckling av Piteå som stad. På den här sidan samlar vi information som rör planering och bygge av järnvägen som Trafikverket ansvara över. Här hittar du också information om den stadsutveckling som järnvägsbygget medför.

Stadsutveckling öster

Karta över Strömnäsbacken

Piteå växer. Nu pågår ett intensivt arbete med att utvidga Piteå österut. Här skapas ett nytt område som innefattar flera bostadsområden. stadsdelscentrum, äldreboende, förskola och möjligheter till en hållbar livsstil. Det nya området ligger nära såväl stadskärnan som naturen.

Löjan – ett attraktivt och levande stadskvarter

Tidig visionsskiss för kvarteret Löjan.

Piteå kommuns vision för Löjan – den attraktiva tomten i anslutning till parkeringshuset Stadsberget – lever vidare. Målbilden är en mix av bostäder, verksamhetslokaler och umgängesytor samt en levande torgmiljö för möten, aktiviteter och evenemang. Nu pågår dialog med ett par nya exploatörer som vill bygga och bidra till Piteås fortsatta utveckling.

Fördjupad översiktsplan stadsdelscentra Öjebyn

Fördjupad översiktsplan stadsdelscentra Öjebyn.

Arbete pågår med att ta fram en fördjupad översiktsplan (FÖP) för Öjebyn. Planen ska vara ett komplement till Översiktsplan 2030 och ska i stora drag illustrera hur vi vill att vårt framtida Öjebyn ska se ut. Översiktsplaneringen är ett av kommunens viktigaste instrument för att vägleda beslut om mark- och vattenanvändning i Öjebyn för att främja en hållbar utveckling.