Hållbar utveckling – projekt

KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.

Vill du göra en orosanmälan?

Använd e-tjänsten för orosanmälan. Använd inte Piteå kommuns faxnummer!


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

Hållbar utveckling – projekt

Kompetensarena Piteå-Älvsbyn

Kompetensförsörjning för det lokala och regionala arbetslivet

KompetensArena Piteå-Älvsbyn är ett tvåårigt ESF projekt som främjar kompetensförsörjning för det lokala och regionala näringslivet. Det handlar om att förbättra strukturer, tjänster, verktyg och samverkansmodeller kring kompetensbehov och utbildningar som näringslivet efterfrågar, men också för att underlätta matchning mellan företag och studerande.

Vision 2050

Vision 2050 – en gemensam väg till framtidens Piteå

Under våren påbörjades arbetet med Vision 2050. Syftet är att ta fram en gemensam bild av det Piteå vi strävar efter och en plan för hur vi ska tillvara Piteås möjligheter på bästa sätt. Under hösten har en dialog genomförts för att få fram vad olika målgrupper anser vara viktigt i framtidens Piteå. Nu pågår arbetet med att bearbeta synpunktern och fomulera förslag till vision, strategier och värderingar. Beslut om den nya visionen ska fattas i kommunfullmäktige i mars 2024.