Styrning och ledning

Kontakt

Har du frågor kring kommunfullmäktiges protokoll eller handlingar kan du vända dig till kommunledningsförvaltningen.

KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28
E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 9-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.


Ställ en fråga Lämna synpunkt Felanmälan
Piteå kommun har fyra strategiska områden och fjorton övergripande mål
Piteå kommun har fyra strategiska områden och fjorton övergripande mål  Foto: Illustration

Styrning och ledning

Under 2020 är tre av Piteå kommuns 14 övergripande mål prioriterade. Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030, 46 000 invånare, Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund och Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

Sidan kontrollerad: 2018-01-12 15:43:04