Kommunrevision

KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.

Vill du göra en orosanmälan?

Använd e-tjänsten för orosanmälan. Använd inte Piteå kommuns faxnummer!


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

Kommunrevision

Piteå kommuns revisorer har till uppgift att granska, utvärdera och kontrollera, men också att stödja och främja en effektiv verksamhet i Piteå kommun. Den yttersta uppgiften för revisorerna är att ge kommunfullmäktige underlag för den årliga ansvarsprövningen av kommunstyrelsen, övriga kommunala nämnder och styrelser och de helägda och delägda kommunala bolagen, men också av de enskilda politiska ledamöterna i dessa nämnder, styrelser och bolag.

Sidan kontrollerad: 2020-09-29 11:56:17