Styrning och ledning

Kontakt

Har du frågor kring kommunfullmäktiges protokoll eller handlingar kan du vända dig till kommunledningsförvaltningen.

KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (24/6-19/8) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.

Vill du göra en orosanmälan?

Använd e-tjänsten för orosanmälan. Använd inte Piteå kommuns faxnummer!


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål
Piteå kommun har nio övergripande mål
Piteå kommun har nio övergripande mål  Foto: Piteå kommun

Styrning och ledning

Under 2024 är fyra av Piteå kommuns nio övergripande mål prioriterade. Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2040 ha 50 000 invånare. Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund och Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

Sidan kontrollerad: 2023-01-10 08:42:38