Styrning och ledning

Kontakt

Har du frågor kring kommunfullmäktiges protokoll eller handlingar kan du vända dig till kommunledningsförvaltningen.

KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28
E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 (endast öppet för bokade besök under pandemin)

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål
Övergripande mål
Övergripande mål  Foto: Piteå kommun

Styrning och ledning

Under 2021 är tre av Piteå kommuns 15 övergripande mål prioriterade. Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2050 ha 50 000 invånare. Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund och Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

Sidan kontrollerad: 2021-02-17 08:27:06