Elevhälsa

 Strömbackaskolans sex skolenheter:

Skolenhet Frigg Vård- och omsorgsprogrammet samt Estetiska programmet med inriktningar Bild, Musik, Estetik och Media och spetsutbildning Dans.
Skolenhet Hugin Naturvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet
Skolenhet Magne Fordons- och transportprogrammet, Industritekniska programmet samt Gymnasiesärskolans nationella och individuella program.
Skolenhet Mimer Samhällsvetenskapsprogrammet, Barn- och fritidsprogrammet samt Introduktionsprogrammen.
Skolenhet Mjölner Bygg- och anläggningsprogrammet, El och Energiprogrammet samt VVS och Fastighetsprogrammet.
Skolenhet Munin Handels- och administrationsprogrammet, Ekonomiprogrammet samt Restaurang- och livsmedelsprogrammet.

När mycket händer i livet...

Då kan det vara skönt att ha någon att vända sig till och då kan elevhälsans personal finnas tillgängliga. Det är viktigt att komma ihåg att oro i grund och botten är något normalt för oss människor. Genom att sätta ord på dina känslor kan det bli lättare att hantera dem. Om du mår dåligt, våga ta upp det och prata med vänner och familj. Om oron känns svår att hantera på egen hand kan du behöva söka stöd och vägledning på annat håll. Då kan du i första hand vända dig till skolans elevhälsa. Under kvällar och helger hänvisar vi till länken nedan.
Hjälp för unga som mår dåligt - Region Norrbotten

Skolsköterska

Skolenhet Munin och Frigg EK, HA, RL, VO, ES
 0911-69 63 21

Skolenhet Hugin och Mimer NA, TE, IM, BF, SA
 0911-69 63 20

Skolenhet Mjölner och Magne BA, EE, FT, IN, GySär, VF
 0911-69 63 41

Kurator 

Skolenhet Frigg ES, VO 
 0911-69 63 22

Skolenhet Hugin NA, TE
 0911-69 63 23

Skolenhet  Mjölner BA, EE, VF
0911-69 63 07

Skolenhet Mimer
IM  0911-69 63 46
BF, SA  0911-69 63 22

Skolenhet Munin EK, HA, RL 
 0911-69 63 46

Skolenhet Magne FT, GySär, IN
 0911-69 63 24

Skolpsykolog

Anne-Marie Forsell 0911-69 73 14

Specialpedagog

Skolenhet Munin EK, HA, RL
 0911-69 63 35

Skolenhet Hugin NA, TE
0911-69 73 15

Skolenhet Mjölner  BA, EE, VF
 0911-69 63 17

Skolenhet Frigg ES, Dans, VO,
0911-69 66 72

Skolenhet Magne FT, IN
 0911-69 61 13

Skolenhet Mimer BF, IM, SA
 0911-69 63 66


KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28
E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 9-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.


Ställ en fråga Lämna synpunkt Felanmälan
Elevhälsan finns för dig
Elevhälsan finns för dig  Foto: Karolina Lundström

Elevhälsa

Barn och unga människor är olika, en olikhet som bland annat kommer till uttryck vid inlärningen. Det betyder till exempel att en del barn och elever behöver mer tid än andra för att lösa samma uppgift. Samtidigt vet vi att svårigheterna i skolan ofta kan vara komplexa, vilket inte underlättar undervisningssituationen.

Sidan kontrollerad: 2020-04-07 15:44:36