Kontakta Samhällsbyggnad - förvaltning

Adress och öppettider

Samhällsbyggnad
Piteå kommun, 941 85 Piteå

Telefon 0911-69 60 00
Fax 0911-174 98
E-post Samhällsbyggnad

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider Stadshuset 8.00-12.00, 13.00-17.00

Ledning

Jan Johansson, förvaltningschef
Telefon 0911-69 62 36
E-post

Stab

Jennie Lehtipalo, stabschef
Telefon 0911-69 69 23
E-post

Maria Burström, nämndsekreterare
Telefon 0911-69 62 37
E-post

Helena Joensuu, handläggare kommunikation
Telefon 0911-69 61 22
E-post

Malin Hällgren, controller
Telefon 0911-69 64 21
E-post 

Marika Nilsson, handläggare ekonomi
Telefon 0911-69 62 09
E-post 

Åsa Wikström, controller
Telefon 0911-69 71 36
E-post 

Dennis Jonsson, controller
Telefon 0911-69 61 31
E-post 

Leif Wågman, kvalitetssamordnare
Telefon 0911-69 60 39
E-post 

Dan Berggren, projektsamordnare
Telefon 0911-69 63 97
E-post 

Anders Gunnare, IT-strateg
Telefon
E-post

Servicecenter

Heléne Sundberg, enhetschef Servicecenter
Telefon 0911-69 72 88
E-post

Ann Glasmästar, huvudregistrator
Telefon 0911-69 73 39
E-post

Ewa Nyström, administratör
Telefon 0911-69 61 11
E-post

Jenny Lindqvist, administratör
Telefon 0911-69 61 99
E-post

Peter Berglund, administratör
Telefon 0911-69 69 47
E-post 

Birgitta Lundqvist, administratör
Telefon 0911-69 61 36
E-post 

Karin Larsson, administratör
Telefon 0911-69 71 77
E-post 

Siv Gustavsson, administratör
Telefon 0911-69 69 97
E-post 

Benita Lundberg, adminstratör
Telefon 0911-69 67 36
E-post 

Elisabeth Nyström, administratör
Telefon 0911-69 66 56
E-post 

Peter Lundkvist, IT-administratör
Telefon 0911-69 69 86
E-post 

Jan-Erik Tiri, handläggare
Telefon 0911-69 72 82
E-post

Avdelningar

Flyktingsamordning

Fysisk planering

Kompetensförsörjning

Samhällsplanering

Teknik och gator