Kontakta Samhällsbyggnad - förvaltning

Adress och öppettider

Piteå kommun
Samhällsbyggnad
Box 37, 941 21 Piteå

Telefon 0911-69 60 00
Fax 0911-174 98
E-post Samhällsbyggnad

Besöksadress Stadsporten, Västergatan 10
Öppettider  9.00-16.00

Ledning

Jan Johansson, förvaltningschef
Telefon 0911-69 62 36
E-post

Ledningsstab

Jennie Lehtipalo, stabschef
Telefon 0911-69 69 23
E-post

Maria Burström, nämndsekreterare
Telefon 0911-69 62 37
E-post

Helena Joensuu, kommunikationshandläggare
Telefon 0911-69 61 22
E-post

Malin Hällgren, controller
Telefon 0911-69 64 21
E-post 

Marika Nilsson, handläggare ekonomi
Telefon 0911-69 62 09
E-post 

Åsa Wikström, controller
Telefon 0911-69 71 36
E-post 

Dennis Jonsson, controller
Telefon 0911-69 61 31
E-post 

Leif Wågman, kvalitetssamordnare
Telefon 0911-69 60 39
E-post 

Dan Berggren, projektsamordnare
Telefon 0911-69 63 97
E-post 

Anders Gunnare, IT-strateg
Telefon 0911-69 75 68
E-post

Emma Lundbäck Wredenberg, projektledare Sambo
Telefon 0911-69 71 53
E-post

Mona Haydar, projektmedarbetare Sambo
Telefon 0911-69 70 89
E-post

Hanna Jönsson, projektmedarbetare Sambo
Telefon 0911-69 62 32
E-post

Administrativ enhet

Heléne Sundberg, enhetschef Administrativ enhet
Telefon 0911-69 72 88
E-post

Ann Glasmästar, huvudregistrator
Telefon 0911-69 73 39
E-post

Ewa Nyström, administratör
Telefon 0911-69 61 11
E-post

Jenny Lindqvist, administratör
Telefon 0911-69 61 99
E-post

Peter Berglund, administratör
Telefon 0911-69 69 47
E-post 

Birgitta Lundqvist, administratör
Telefon 0911-69 61 36
E-post 

Karin Larsson, administratör
Telefon 0911-69 71 77
E-post 

Siv Gustavsson, administratör
Telefon 0911-69 69 97
E-post 

Benita Lundberg, adminstratör
Telefon 0911-69 67 36
E-post 

Elisabeth Nyström, administratör
Telefon 0911-69 66 56
E-post 

Peter Lundkvist, IT-administratör
Telefon 0911-69 69 86
E-post 

Jan-Erik Tiri, handläggare
Telefon 0911-69 72 82
E-post

Avdelningar

Flyktingsamordning

Kompetensförsörjning

Miljö- och hälsoskydd

Planeringsavdelning

Teknik och gator