Kostpolitiska riktlinjer GKN

KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.

Vill du göra en orosanmälan?

Använd e-tjänsten för orosanmälan. Använd inte Piteå kommuns faxnummer!


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål
Måltidsmodellen
Måltidsmodellen  Foto: Livsmedelsverket

Kostpolitiska riktlinjer GKN

Uppdrag

Gemensam Kost-och servicenämnd Piteå - Luleå är en gemensam nämnd mellan Luleå och Piteå kommun. Uppdraget är att producera välsmakande, kvalitetssäkrade och näringsriktiga maträtter vid Öjebyn produktionskök till ordinärt boende i Piteå kommun och ordinärt samt särskilt boende i Luleå kommun. Nämnden ska utveckla måltidsverksamheten och begränsa kostnadsökning inom området. Vidare har nämnden i uppdrag att ta fram förslag på hur verksamheten ska arbeta för att främja närodlat och ekologiskt.

Syfte

Syftet med de kostpolitiska riktlinjerna är att ge uttryck för nämndens övergripande viljeriktning och ambitionsnivå vad gäller kvaliteten på mat, mathantering och service. Riktlinjerna ska vara vägledande för att säkerställa kvalité och fungera som stöd för verksamhetsplanering, uppföljning och utvärdering.

Måltidsmodellen

En måltid är mer än bara maten på tallriken. Därför har livsmedelsverket tagit fram måltidsmodellen, en modell som används för att skapa måltider av hög kvalitet utifrån ett helhetsperspektiv. Modellen utgår från sex olika delar och syns i bilden ovan.

Goda måltider

 • Maten ska vara välsmakande
 • Menyn ska vara varierad och dagligen erbjuda flera alternativ
 • Vid menyplanering ska hänsyn tas till matgästernas behov och synpunkter

Säkra måltider

 • Lagar, förordningar och livsmedelsverkets föreskrifter ska följas
 • Öjebyns produktionskök ska ha ett fungerande system för egenkontroll.
 • Specialkost och konsistensanpassad kost ska erbjudas.

Näringsriktiga måltider

 • Ett brett och varierat utbud ska erbjudas för att tilltala samtliga matgäster
 • Verksamheten ska verka för val av hälsosamma livsmedel vid livsmedelsupphandlingen

Miljösmarta måltider

 • Minska matsvinnet genom aktiva åtgärder för att främja klimat och ekonomi
 • Verka för ökad andel lokalproducerade livsmedel för att främja lokal livsmedelsproduktion
 • Vid menyplanering och inköp främst välja livsmedel med så liten klimatpåverkan som möjligt, exempelvis välja certifierad fisk och skaldjur för att främja hållbart fiske
 • Erbjuda lakto ovo vegetariska alternativ
 • Laga så mycket mat som möjligt från grunden
 • Vid livsmedelsupphandling verka för att leverantörer av närodlade, lokalproducerade och svenska produkter kan lägga anbud
 • Vid livsmedelsupphandling verka för att upphandla kött som uppfyller svenska krav på djurskydd

Trivsamma måltider

 • Maträtterna ska locka till ätande och bidra till ett positivt avbrott i vardagen
 • Information om maträtterna ska finnas

Integrerade måltider

 • Matgäster ska ges möjlighet att uttrycka sina åsikter gällande maten

Sidan kontrollerad: 2023-05-29 07:37:07