Piteå växer

Team Piteå

Stina Johansson
Ansvar: Etableringsansvarig
Telefon 0911-69 70 26
E-post: stina.johansson@pitea.se

Linda Rosén - CEO Piteå Näringsfastigheter
Ansvar: Kommunala näringsfastigheter
E-post: linda.rosen@pnf.se

Ulrika Nilsson - CEO Piteå Port & Hub
Ansvar: Hamn och sjötransport

E-post: ulrika.nilsson@piteaport.se

Johan Bäcklin - CEO Pireva
Ansvar: Kommunalt vatten och avlopp samt sophantering och återvinning
E-post: Johan.Backlin@pireva.se

Jörgen Andersson Strand - CEO PiteEnergi
Ansvar: Elförsörjning
E-post: Jorgen.Andersson-Strand@piteenergi.se

Helena Stenberg - Kommunalråd i Piteå

Daniel Fåhreus - CEO Pikab


KONTAKTA NÄRINGSLIVSAVDELNINGEN

Besöksadress och kontaktuppgifter

Adress Bryggargatan 14
Telefon Företagslots: 0911-69 70 00 
E-post 

 • Ett nytt centrumnära bostadsområde är en del av det pågående Christinaprojektet.
  Ett nytt centrumnära bostadsområde är en del av det pågående Christinaprojektet.  Foto: Nordmark & Nordmark
 • Vi bygger ett Piteå för alla.
  Vi bygger ett Piteå för alla.  Foto: Kangero produktion
 • Den klimatsmarta förskolan på Strömnäsbacken invigdes i september 2021.
  Den klimatsmarta förskolan på Strömnäsbacken invigdes i september 2021.  Foto: Illustration MAF
 • Piteå har en levande landsbygd
  Piteå har en levande landsbygd  Foto: Krister Berg

Piteå växer

Piteå kommun arbetar för att skapa bästa möjliga förutsättningar för tillväxt och etablering – idag och i framtiden. I takt med att Piteå växer behövs plats för fler och ett långsiktigt hållbart byggande för att säkra välfärden även i framtiden.

Sidan kontrollerad: 2021-09-07 16:46:11