Industriråd

KONTAKTA NÄRINGSLIVSAVDELNINGEN

Besöksadress och kontaktuppgifter

Adress Stadsporten, Västergatan 10
Telefon Företagslots: 0911-69 70 00 
E-post 

Industriråd

Industrirådet är en samverkansgrupp bestående av kommunen och samtliga större industri- och energiföretag i Piteå.

Sidan kontrollerad: 2020-09-23 13:15:49