Fairtrade Piteå

Faritrade City Piteå

Stina Eriksson, Fairtradeansvarig Piteå kommun 
Telefon 0911-69 70 88

KONTAKTA NÄRINGSLIVSAVDELNINGEN

Besöksadress och kontaktuppgifter

Adress Stadsporten, Västergatan 10
Telefon Företagslots: 0911-69 70 00 
E-post 

.
.

Fairtrade Piteå

Fairtrade City är en diplomering för kommuner som engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion. Diplomeringen syftar till att öka kännedomen om rättvis handel och efterfrågan av varor som har blivit producerade med respekt för mänskliga rättigheter i enlighet med Agenda 2030.

Sidan kontrollerad: 2023-01-14 15:28:45