Mål 12 - Hållbar konsumtion och produktion

KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (24/6-19/8) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.

Vill du göra en orosanmälan?

Använd e-tjänsten för orosanmälan. Använd inte Piteå kommuns faxnummer!


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål
Ansvarsfull konsumtion - den rätta vägen.
Ansvarsfull konsumtion - den rätta vägen.  Foto: Getty Images

Mål 12 - Hållbar konsumtion och produktion

Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

I Piteå samlas och återvinns stora delar av avfallet, men vi har fortfarande ett arbete att bli bättre på att sortera rätt, framförallt det farliga avfallet. Vanligtvis följer avfallsmängderna med konjunkturerna, och Piteå är inget undantag, det vill säga vid högkonjunktur konsumerar vi mer saker vilket leder till ökande avfallsmängder. En utmaning är att bryta denna trend och hitta andra sätt att tillgodose våra behov, till exempel genom att återanvända i högre grad.

Utsläppen från privat konsumtion så som mat, möbler, elektronik och resor är svårare att mäta. Här är det viktigt att beakta behovet av en produkt och göra avvägning kring pris och produktens miljöpåverkan utifrån tillverkningsprocessen, användandet och hur miljön påverkas när produkten inte går att använda längre och blir ett avfall.

Fairtrade City Piteå

För att vi ska uppnå de globala målen behöver vi skapa en världshandel som gynnar alla människor – även odlare och anställda som arbetar i det allra första ledet av leverantörskedjan.

Fairtrade är den enda certifieringen som har ett uttalat mål att motverka fattigdom genom att stärka människors inflytande och handlingskraft. Odlarna och de anställda äger hälften av Fairtrade International och är med i alla grundläggande beslut som rör kriterier och certifiering. Det är en helt unik uppdelning som skapar en global plattform där odlare och konsumenter kan mötas på lika villkor. När odlarna får ökat inflytande och ökade ekonomiska resurser får de också större möjligheter att vidta klimatåtgärder och värna om sin närmiljö. Väljer de att ställa om till ekologisk odling får de dessutom ett extra prispåslag för råvaran.

Genom att välja Fairtrade-märkta varor bidrar vi till att uppnå målen i Agenda 2030!

Läs mer om Fairtrade City Piteå

Fairtrade City Piteå på Facebook

Minskning av gifter och kemikalier

Kommunen och våra kommunala bolag arbetar även för en giftfri miljö och minskad påverkan av skadliga kemikalier vilket görs genom bland annat följande aktiviteter:

  • Sedan 2014 deltar samtliga förskolor i Piteå Kommun i arbetet med giftfri förskola. Giftfri skola innebär utfasning av material, fokus på inköp av golv med låg miljö- och hälsopåverkan vid nybyggnation/renovering i förskolor/skolor.
    Läs om giftfri förskola
  • PiteEnergi har bildat en kemikaliegrupp som handhar, märker och styr användningen av kemikalier. Vi fasar ut användningen av kreosotstolpar, samt byter ut kvicksilverarmaturer enligt plan.
  • Kommunen ska ta fram en kommunövergripande kemikalieplan.
  • Interna utbildningsinsatser för att medvetandegöra medarbetarna hur kemikalier och kemikaliehantering påverkar kretsloppen. Användningen av kemikalier minimeras vid städning och ogräsbekämpning.
  • Deltar i kampanjer kring håll skärgården ren som omfattar både sophantering, avfall och toatömning.
  • Genomför ”inte skräpa ner” kampanj på stan där kommunen bland annat förevisar hur många fimpar som städas upp på en vecka på gågatan. Att få bort fimpar från naturen vore fantastiskt ur ekologisk synvinkel.
  • Återbruka material exempelvis plattor, fyllnadsmassor och dyligt

Skola för hållbar utveckling

Samtliga förskolor och skolor har uppdraget att identifiera och minimera onödiga inköp som leder till onödig belastning på miljön och till slöseri med resurser. I första hand bör detta ske genom att varje enhet har god kontroll på vad som köps eller tas in till verksamheten. Ett särskilt viktigt område är engångsartiklar i plast. Det material som köps in bör, där det är möjligt, ha en lång livslängd och låg klimatpåverkan.

Nästan 100% av kommunens skolenheter inom för-, grund- och gymnasieskola innehar Skolverkets utmärkelse ”Skola för hållbar utveckling”. Utmärkelsen bygger på att det ska finnas ett systematiskt hållbarhetsarbete på förskolor och skolor samt att verksamheten vart tredje år sätter upp nya målsättningar för vad man vill åstadkomma när det gäller ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.

Avfall och återvinning

I Piteå är avfallssorteringssystemet väl utbyggt där Bredviksbergets avfallsanläggning utgör navet i en mycket stor del av avfallshanteringen. Anläggningen är idag ett stort mellanlager för olika avfallsfraktioner som transporteras vidare för att återvinnas eller utvinna energi.

På Bredviksberget finns det även en deponi som tar hand om avfall som inte kan återvinnas. Mer går att läsa i Översiktsplan 2030 eller avfallsplanen.

Översiktsplanering - webbsida 
Avfall och återvinning - webbsida med bland annat avfallsplan

Källsortering i skola och förskola

Sedan 2017 finns det på samtliga förskolor och skolor möjlighet att sortera sitt avfall både inne i lokalerna och i soprummen. Målet är att mängden brännbara sopor succesivt ska minska, att mesta möjliga material ska återvinnas och att inte bara att källsortera det avfall som uppstår utan även att kontinuerligt minska mängden avfall i våra förskolor och skolor.

Repris återanvändningsmarknad

Repris är kommunens återanvändningsmarknad. Här får gamla saker nytt liv och här lever hållbarhetstanken och miljöperspektivet i varje enskild handling. Det är också en värdefull arbetsplats där många finner mening och samhörighet 

Besök Repris webbsida

Några tips från naturskyddsforeningen till gröna föräldrar

Shoppa second hand

En av de viktigaste sakerna du kan göra för miljön är att återanvända kläder och prylar. En bonus är att kläderna troligtvis inte innehåller några rester av kemikalier eftersom de har tvättats så många gånger. Köp gärna miljömärkta kläder om du ska köpa nytt. 

Håll koll på leksakerna

Jodå, vanliga leksaker kan innehålla ämnen som inte är det minsta bra för barn, i varje fall leksaker äldre än 2013, då leksakslagstiftningen skärptes rejält. Gamla elprylar, som mobiltelefoner, passar inte som leksaker eftersom de ofta innehåller skadliga ämnen.
Vad är bra då? Svanen-märkta leksaker är toppen. Likaså nya leksaker i seriösa butiker. Men barnen behöver kanske inte så många leksaker som man tror. Snittet för ett barn i dag är ca 500 leksaker! 

Välj nappflaskor i glas eller stål

Nappflaskor i plast kan läcka skadliga kemikalier som absolut inte ska finnas i barnens mjölk eller välling. BPA-fria plastflaskor är inte någon garanti för att flaskan är giftfri, vilket nya undersökningar visar. Undvik också aluminiumflaskor eftersom de kan ha en plastfilm av BPA på insidan. Välj istället nappflaskor av glas eller rostfritt stål. De går att hitta på nätet om du inte hittar dem i butik. 

Banta badrumsskåpet

Galet nog kan barnprodukter innehålla hormonstörande ämnen, något som i längden kan leda till allt från allergi till cancer. Använd därför så få produkter som möjligt till ditt barn och se till att det mesta är miljömärkt. En tumregel är att ju färre ingredienser en produkt innehåller, desto bättre. Skippa gärna onödiga grejor som badskum och puder. 

Nedanstående tips är från globalamalen.se

Planera ditt resande

Planera ditt resande! Ta med kaffe eller te i termos och förbered snacks och mat hemma. På så vis minskar du förbrukningen av förpackningar och drar ned din andel skräp.

Minska på plasten

Minska på plasten! Köp tandborste i bambu, använd bivaxduk istället för plastfolie och skippa engångsprodukterna.

Köp ful frukt

Mellan 20-50 % av all mat som produceras slängs. Bland annat slängs frukt och grönt som har en annan färg eller form. Hjälp till att vända trenden genom att köpa råvaror som ser lite knasiga ut. De smakar lika gott!

Välj miljömärkt

Välj tvättmedel och andra hushållskemikalier som är miljömärkta.

Handla second hand

Genom att köpa något som redan är producerat och återanvända det, minskar du ditt avtryck på planeten.

Anordna klädbytardagar

Anordna klädbytardagar med dina kompisar, kollegor och familjemedlemmar. Många har kläder hemma som sällan används eller som de tröttat på. Ta hjälp av ditt nätverk och byt kläder med varandra!

Gör research när du ska köpa något

Gör lite research på nätet innan du köper något och försök att bara handla från företagsom har ett schysst och hållbart arbetssätt som inte skadar miljön eller utnyttjar billig arbetskraft.

Frys in mat

Om du har färsk mat som du inte hinner äta upp, eller om du får rester över när du lagat mat, så frys in det. Det gör att du sparar både mat och pengar.

Ät mer vegetariskt

Dra ner på kött, fågel och fisk. Det krävs mycket mer av jordens resurser att få fram kött än att odla grönsaker.

Handla lokalt

Om du kan, försök att handla så mycket du kan som är producerat i närheten av där du bor. När du gör det så stöttar du företag i din närhet samtidigt som du minskar transportsträckor för det du handlar.

Köp återvunna saker och återvinn själv

Det finns massor med kreativa och smarta sätt att återanvända gamla prylar du har hemma på. Kolla runt vad du har hemma som du inte använder och fundera på om du kan göra något annat med det! Du kan också köpa grejer som är gjorda av återvunnet material – det är bättre för klimatet och antagligen för plånboken också.

Stäng av elprylar när du inte använder dem

Det kan låta självklart, men tänk på att stänga av elprylar när du inte använder dem. Försök att låta bli att ha tv:n rullandes om du inte tittar på den, och se till att stänga av elprylar som inte är helt nödvändiga när du går och lägger dig – till exempel lampor, luftkonditionering och annat.

Tillräckligt med luft i bildäcken

Se till att du har tillräckligt med luft i bildäcken. Om du har tillräckligt med luft i bildäcken så drar din bil mindre bränsle, och när din bil drar mindre bränsle så är den snällare mot miljön.

Planera familjens mathandlingar

Att gå och handla mat spontant leder ofta till att man betalar mer pengar i onödan eftersom man köper grejer man inte behöver. Det är också lättare att köpa mat som man inte kommer äta upp utan som måste slänga. Sätt dig ner med hela familjen och planera er mathandling. Skriv ner en inköpslista för en hel veckan och storhandla. Försök att inte köpa mer än ni gör av med så slipper ni slänga mat.

Använd återanvändbara saker

Använd så mycket återanvändbara saker du kan. Det kan vara en tygkasse istället för en plastpåse när du handlar, en egen vattenflaska som du fyller på istället för att köpa flaskvatten, eller en egen kaffekopp istället för en pappersmugg med kaffe.

Gör egna presenter istället för att köpa

Tänk hållbart när du ska ge bort en present! Kan du göra en present själv av grejer du redan har istället för att köpa något? Bli kreativ – kolla på inspirationsvideos på YouTube eller sök på nätet.

Börja källsortera hemma, i skolan eller på jobbet

Sätt upp speciella kärl för att källsortera skräp hemma, i skolan eller på jobbet (eller överallt om ni inte redan gör det!). När du källsorterar ditt skräp kan det återvinnas vilket är bättre för miljön. Dessutom är det jätteskönt att källsortera eftersom man inte behöver ta hand om soporna lika ofta eftersom det tar längre tid för soptunnorna att bli fulla!

Kompostera

Kompostering av ditt matavfall kan minska klimatpåverkan och hjälper samtidigt naturen att ta tillvara på näringsämnen i avfallet.

Handla smart

Sträva efter att vara en smart konsument. Fall inte för marknadsföringsknep som leder dig till att köpa mer mat än du konsumerar, särskilt färskvaror med kort hållbarhet.

Stötta hållbarhet

Stöd företag och arbetsplatser som tänker och arbetar hållbart. Att arbeta hållbart innebär bl.a. att alla anställda har rättvisa villkor och att de metoder som används inte har en skadlig påverkan på miljön.

Lämna in och byt till dig hållbar läslust!

Besök kommunens förvaltning Samhällsbyggnad på Västergatan 10. Där finns ett "Showroom" till vänster när du kommer in genom entrén. Showroom är ett utställningsrum för samhällsprojekt som pågår i Piteå och är till för dig och alla pitebor och andra besökare att ta del av det som händer på vår ort. Här kan du hitta bokhyllan "Bokstöd" som är till för dig som vill ge bort dina böcker så att andra kan läsa dem och även plocka med dig böcker som du vill läsa. Bra va! "Bokstöd" är till för dig i alla åldrar. Källa Piteå kommun.

Skänk bort gamla elprylar eller kläder

Om har du massor med gamla elprylar eller kläder hemma som du inte använder längre – samla ihop dem och skänk till en organisation, till exempel Repris i Öjebyn, Röda korset på Annelund eller Lilla hjärtat  

Gå ihop med ett gäng kompisar och gör det tillsammans! Det är jättebra eftersom grejerna kan komma till användning samtidigt som du rensar upp hemma.

Lämna in och byt till dig hållbar läslust!

Besök Stadsporten på Västergatan 10. I ytan till vänster när du kommer in - Torget - visar förvaltning Samhällsbyggnad  upp olika satsningar och samhällsprojekt som pågår i Piteå. Torget är ett sätt att visa upp för dig och alla pitebor och andra besökare att ta del av det som händer på vår ort.

I lokalen hittar du också bokhyllan "Bokstöd" som är till för dig som vill ge bort dina böcker så att andra kan läsa dem och även plocka med dig böcker som du vill läsa. Bra va! "Bokstöd" är till för dig i alla åldrar. 

Plocka bär och annat som finns i naturens skafferi

Under bärsäsong, plocka bär så har du och familjen bär till vintern. Gott att ha på gröt ,  göra sylt av eller ha i bakverk. Om frysen redan är full med bär eller annat så kanske du kan ge bär till någon som har svårt att plocka själv. Kanske till din gammelfarmor eller en äldre granne? Förmodligen kommer de att bli jätteglada om du kommer med bär till dem. Att göra någon glad får en själv att må gott!

Det är hållbart att ta vara på naturens resurser. Det är närproducerat - utan  transportsträckor med lastbilar som påverkar miljön negativt. Det är gratis. Och det är  bra för din hälsa - både att plocka och att äta.

Sidan kontrollerad: 2020-10-06 15:45:56