Mål 13 - Bekämpa klimatförändringarna

KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (24/6-19/8) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.

Vill du göra en orosanmälan?

Använd e-tjänsten för orosanmälan. Använd inte Piteå kommuns faxnummer!


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål
Bekämpa klimatförändringarna
Bekämpa klimatförändringarna

Mål 13 - Bekämpa klimatförändringarna

Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.

Världen står inför en klimatkris och behöver minska utsläppen av växthusgaser. I Piteå har klimat- och energiarbetet kommit en bra bit på vägen där utsläppen har minskat med mer än 50 procent sedan år 1990. Idag kommer de största utsläppen inom Piteå från transporter, där personresor med bil står för en stor del.

Effekten av klimatförändringarna har även börjat visa sig hos oss i Piteå med ökade regnmängder med översvämningar, varmare temperaturer som ger torka och skogsbränder, mildare vintrar med fler växlingar mellan plus- och minusgrader som bland annat ger halka och behov av sandning.

Arbetet för minskade koldioxidutsläpp

Piteå kommun var en av de första kommunerna i Norrbotten som skrev på Borgmästaravtalet år 2009, ett avtal europeiska kommissionen tagit fram för att minska koldioxidutsläppen. Piteå kommun lovade att minska koldioxidutsläppen med mer än 20 procent till 2020 samt vara nettoexportör av förnybar el.

Redan år 2013 hade fossila koldioxidutsläpp minskat med 50 procent jämfört med 1998. År 2014 blev Piteå kommun nettoexportör av förnybar energi och har varit sen dess.

Avtalet förnyades år 2017 och siktar nu mot en minskning av växthusgaser med 40 procent fram till år 2030 samt arbetet med klimatanpassning.

Utsläppen av växthusgaser inom Piteå har minskat med mer än 50 % sedan år 1990. Idag kommer de största utsläppen inom Piteå från transporter, där personresor med bil står för en stor del. Vi har även stora koldioxidutsläpp från industrin, från arbetsmaskiner och jordbruk.

//bild - figur///

Klimatförändringarna har redan orsakat höjda havsnivåer, ändrad nederbörd och fler extrema väderfenomen på jorden. För att på sikt undvika de mest katastrofala klimateffekterna för planeten, så måste vi minska utsläppen av växthusgaser snabbt och mycket.

FN:s klimatpanel IPCC, har konstaterat att det betyder att vi måste halvera utsläppen av växthusgaser till 2030 jämfört med 2010 års nivåer. Först då kan uppvärmningen av jorden dämpas till en medeltemperatur under två grader. Sverige har antagit utmaningen och skrivit under Parisavtalet.

Några åtgärder som kommunen arbetar med eller har gjort: 

  • Projektsamarbete med Vietnam (An Giang provinsen) sedan år 2011 i syfte att minska deras växthusgasutsläpp genom att omvandla risavfall till energi. 
  • Hastighetsöversyn av de kommunala vägarna. Läs mer här
  • Samtliga av kommunens skolor har erhållit utmärkelsen "Skola för hållbar utveckling". Läs mer här 
  • Grön rutt – optimering med soptunnor och brevlådor på samma sida och nya snöröjningsrutiner. Läs mer här
  • EnergiSpar-projekt med syfte att mins aenergianvöndningen i kommunens lokaler samt utbyte till LED-armaturer
  • PiteEnergi har infört en cykelpool med el-cyklar och vanliga cyklar. De har dessutom två cyklande tekniker, som använder dessa till bland annat besiktning av gatljus och kundbesök i centrala Piteå.
  • Skyfallsmodellering av tätbebyggda delar inom kommunen för analys av eventuella problemområden vid kraftiga regnskurar
  • Åtgärder i dagvattensystemet för att minska risken för översvämning, till exempel planerat fördröjningsmagasin Bergsviksvägen och ombyggnation Västergatan

Barn och unga

I och med förändrat klimat behöver bland annat skolmiljöer ses över vad gäller exempelvis skuggning och svalka inom förskolor och skolor. I kommunens handlingsplan för klimat, miljö och energi står att "Beakta kylning i kommunala fastigheter med hjälp av fjärrvärmedriven kyla". Läs mer i Barn och utbildningsnämndens protokoll

Tipsen är hämtade från globalamalen.se om inget annat anges.

Minska på köttet

Utsläpp från boskap står för 14,5 % av alla växthusgaser. Genom att minska konsumtionen av kött så kan vi minska den siffran.

Minska ditt flygande

Minska ditt flygande! Svenskarnas flygande har fördubblats sedan 1990-talet. Testa att ta tåget istället eller varför inte undersöka resmål i ditt närområde?

Spara elektricitet

Du kan spara mycket elektricitet genom att koppla in dina prylar i ett grenuttag som du stänger av när du inte använder prylarna. Det är bra både för jorden och för din ekonomi.

Stå upp för klimatet!

Gör din röst hörd för klimatet och försök få politiker, andra att göra saker som ger ett bättre klimat på jorden. Berätta vad du själv gör för klimatet. Skicka in ditt tips här: Länk till vår tipsfunktion

Tillräckligt med luft i bildäcken

Se till att du har tillräckligt med luft i bildäcken. Om du har tillräckligt med luft i bildäcken så drar din bil mindre bränsle, och när din bil drar mindre bränsle så är den snällare mot miljön.

Låt en robotgräsklippare göra jobbet

Nästa gång du ska köpa en gräsklippare – köp en robotgräsklippare. Inga koldioxidutsläpp vid gräsklippning och du kan istället ägna din tid till något roligare och mer värdefullt, till exempel leka med barnen. Källa: Piteå kommun

Sprid kunskap

Sprid kunskap om klimatförändringarna bland barn och unga så de kan lära sig mer om hur vi kan bekämpa dem. Det här är avgörande för att alla ska kunna leva hållbart i framtiden.

Lufttorka

Låt ditt hår och dina kläder lufttorka istället för att använda hårtork, torktumlare och torkskåp.

Köp bara den mat du kommer äta

Visste du att mellan 20-50 procent av all mat vi köper slängs? Handla bara det du behöver och som du kommer äta.

Börja källsortera hemma eller i skolan

Se till att speciella kärl för att källsortera skräp hemma och i skolan ordnas om det inte finns. När ni källsorterar skräp kan det återvinnas, vilket är bättre för miljön. Det tar då längre tid för soptunnorna att bli fulla!

Ta inte mer på tallriken än vad du äter upp

Ta hellre lite mindre på tallriken än vad du tror du kommer att äta. Du kan i stället ta mer mat om du inte blev mätt i stället för att slänga mat. Tänkt på detta både hemma och i skolan. Den mat som blir över i matkärlen kan man spara och äta senare till rester. Det belastar miljön betydligt mindre än om vi slänger mat. Källa: PIteå kommun

Ta korta duschar och lufttorka håret

Vattnet som du duschar i ska värmas upp och det kostar energi. Det går även energi till att torka håret med hårtork. Högre energiåtgång påverkar klimatet negativt så försök att vara snål med energin. Det blir dessutom mindre kostnader för familjen. Källa: PIteå kommun

Sidan kontrollerad: 2020-10-06 16:01:34