Mål 2 - Ingen hunger

KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.

Vill du göra en orosanmälan?

Använd e-tjänsten för orosanmälan. Använd inte Piteå kommuns faxnummer!


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål
Kloka matval - en del i arbetet med de globala målen.
Kloka matval - en del i arbetet med de globala målen.  Foto: Getty Images

Mål 2 - Ingen hunger

Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad nutrition samt främja ett hållbart jordbruk.

I Piteå har mängden lokalproducerade grönsaker de senaste 20 åren minskat och sammantaget finns det en stor potential att öka vår produktion av livsmedel.

En utveckling som kan ses är att vi äter mindre och mindre säsongsbetonat. Det är ett fantastiskt utbud av grönsaker och frukter som erbjuds i våra butiker året runt, men utifrån ett ekologiskt hållbarhetsperspektiv är det inte lika positivt.

I Piteå samlas det in cirka 63 kilo matavfall per invånare, vilket minskar över tiden. Det är bra med insamling som leder till att fordonsgas produceras, men fortfarande hittar vi varje år cirka 40 kilo matavfall felsorterat i det brännbara avfallet. Trots att matavfallet leder till ett klimatvänligt nyttjade hade det varit ännu bättre om matsvinnet inte uppstått överhuvudtaget.

Översiktsplanering

Översiktsplan 2030 beskriver önskvärd utveckling inom hela kommunen och de fördjupade översiktsplaner för landsbygdscentra sätter fokus på delar av kommunen. Planerna har som utgångspunkt att det ska finnas en levande och modern landsbygd, som säkerställer jordbruksmarken i kommunen. Jordbruksmark är viktig för livsmedelsförsörjningen.

Läs mer på Översiktsplan 2030 och fördjupade översiktsplaner - webbsida

Måltider i skola och omsorg

Kommunen arbetar för att halvera matsvinnet i samband med servering av måltider. Provmätningar av både tallrikssvinn och slutberedningssvinn genomförs för att kunna planera lämpliga åtgärder utifrån det. Andra viktiga åtgärder som kommunen gör för att verka för en miljövänligare matsedel är:

 • Föreläsningar för att inspirera måltidspersonal kring matsvinn
 • Basmeny 2020 som bygger på olika aspekter av hållbarhet (lokalproducerat, hållbara bestånd)
 • Måltidspersonal erbjuds studiebesök på Agropark i Öjebyn för inspiration rörande gröna växter
 • Måltidsservice har både ambition och vilja att öka andelen ekologiska och lokalproducerade livsmedel i måltidssammansättningarna
 • Dagligen erbjuds minst ett växtbaserat lunchalternativ

Hantering av livsmedel

Kommunen utför årligen kontroller för att se till att maten du får i dig är av god kvalitet och får dig att må gott. Förutsättning för att lyckats med det är förebyggande arbete, därför har tydliga riktlinjer för livsmedelshantering tagits fram.

Regionalt kompetenscentrum - Gröna näringar

Piteå kommun och Region Norrbotten satsar tillsammans på att utveckla ett regionalt kompetenscentrum för de gröna näringarna vid Grans naturbruksgymnasium. Projektet startade år 2018 och pågår i fem år. Resurserna i projektet ska användas till näringslivsutveckling inom den gröna sektorn. Det görs bland annat genom att stärka befintliga gymnasieutbildningar, skapa nya utbildningar; etablera forskning, spetskompetens och högre utbildning samt marknadsföra de gröna näringar regionalt och nationellt. Kompetenscentret kommer att skapa nya arbetstillfällen, stärka de lokalproducerade produkterna och lantbrukarna.

Läs mer på Gröna näringar - webbsida

Jordbruksmark

En inventering av brukningsvärd åkermark genomfördes våren 2019. Syftet med inventeringen är att identifiera brukningsvärd jordbruksmark, som har brukats de senaste 20 åren. Rapporten blir ett viktigt faktaunderlag till hur Piteå kommun ska ta hänsyn till jordbruksmarken i planprocesser. All brukningsvärd åkermark är även en viktig resurs i livsmedelsproduktionen.

Cirkulära flöden

Kommunen uppmuntrar medborgarna att kompostera sitt trädgårdsavfall hemma och använda den näringsrika komposten i trädgården. Tanken är att resorna med bil till Bredviksberget ska minska (liksom tjuvdumpningen i mark och skog).

Fällda träd återanvänds även genom att själva kapa plank och stockar som sedan används till att bygga exempelvis grillplatser.

Här bjuder vi på några konkreta tips som du som pitebo kan göra. Börja redan idag, tillsammans hjälps vi åt att uppfylla målet.

Hitta din väg till bra matvanor

Hitta ditt sätt att äta grönare, lagom mycket och röra på dig. Ta del av de svenska kostråden!

Kostråd - broschyr, Livsmedelsverket (pdf)

Kostråd i korthet

VÄLJ MER AV

 • grönsaker, frukt och bär
 • fisk och skaldjur
 • nötter och frön
 • rörelse i vardagen

 BYT UT

 • vitt mjöl till fullkorn
 • smörbaserade matfetter till växtbaserade matfetter
 • feta mejeriprodukter till magra mejeriprodukter

VÄLJ MINDRE AV

 • rött kött och chark
 • salt
 • socker
 • alkohol

Ekologiskt i kistan

Du gör en stor miljöinsats genom att välja ekologiskt. Men visste du att det är bra för hälsan också? Ekologisk mat innehåller betydligt mindre rester av bekämpningsmedel och Krav-märkt mat innehåller inga onödiga tillsatser. Dessutom innehåller ekologisk mjölk och kött mer nyttiga omega 3-fetter. Studier har också visat att exempelvis ekojordgubbarna innehåller betydligt mer antioxidanter. Bra för både kidsen och dig själv!

Källa: Naturskyddsföreningen, läs mer på deras webbplats

Spela Free Rice

Spela FN:s frågespel Free Rice varje dag. När du svarar på en fråga i Free Rice så skänker ett företag 10 riskorn till FN-projekt för att minska hungern i världen.Spelet finns också som appar. Tipsa gärna dina vänner om att det finns!

Besök webbplats för Free Rice

Köp närproducerat

Stötta lokala bönder genom att köpa närproducerad mat och bidra på så sätt till hållbara system för livsmedelsproduktion. detta är insatser både för att bekämpa fattigdom (mål 1) och hungern (mål 2)

Gå med i REKO-ringen Piteå på Facebook, så får du löpande erbjudande att handla lokalproducerade livsmedel och förädlade produkter direkt av producenterna.

REKO-ring Piteå - facebookgrupp

Gör ett skolarbete om jordbruk

Jordbrukssektorn runt om i världen behöver hjälp med bra idéer och tekniska framsteg för att bli mer produktiv och hållbar. Få koll på det senaste som händer i jordbrukssektorn och dela med dig till din klass för att sprida kunskap.

Släng inte bort mat

Visste du att 1/3 av den mat som produceras slängs eller förloras, samtidigt som hundratals miljoner går hungriga? Uppmuntra din familj att inte slänga mat genom att ni luktar och smakar på maten innan ni slänger den. Frys in eller ge bort mat som ni vet att du inte kommer hinna äta upp.

Utmana dig själv att provsmaka

Om du som barn provar på många olika sorters mat, lär du dig att tycka om många olika maträtter. Men att tycka om ny mat kan ta tid – du kan behöva prova upp till tjugo gånger för att tycka om en ny smak. Men ge inte upp! Börja med att ge små smakbitar och öka sedan portionerna.

En kost som består av många olika nyttiga matprodukter gör att du mår bättre, du blir piggare och orkar med skolan och fritidsaktiviteter bättre. Dessutom kan du njuta mer när du äter.

Sidan kontrollerad: 2022-01-04 17:31:23