Mål 7 - Hållbar energi för alla

KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.

Vill du göra en orosanmälan?

Använd e-tjänsten för orosanmälan. Använd inte Piteå kommuns faxnummer!


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål
Omställning till förnybar energi pågår.
Omställning till förnybar energi pågår.  Foto: Getty Images

Mål 7 - Hållbar energi för alla

Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla.

Inom Piteå kommun produceras mer förnybar energi än vad som förbrukas. Fjärrvärmenätet drivs i stort på restvärme från Smurfit Kappa och SCA.

Vi behöver bibehålla fokus på energieffektivisering och fokus på att inte slösa på den energi som produceras.

Strävan efter att bli en fossiloberoende kommun

Piteå kommun strävar efter att bli en fossiloberoende kommun med en hållbar energianvändning som har minsta möjliga påverkan på hälsa, miljö och klimat.

Kommunen har genomfört en rad olika satsningar genom åren för att närma sig målet:

  • Elva publika kommunägda laddstationer samt på ett antal platser på PiteEnergi. Läs mer om detta
  • Från och med 1 juli 2021 kommer Piteå bli den första kommunen i Norrbotten som trafikerar sin tätortstrafik med 100 procent elbussar. I och med införandet av elbussar kommer även kollektivtrafiken att utökas i kommunen, med ökad turtäthet och en viss anpassning av linjesträckningar så att det blir enklare för piteborna att välja bussen för sina resor i tätorten.
  • Flertalet solcellsprojekt kommunen/PiteEnergi, bland annat solföljare vid PiteEnergis kontor, solceller på Acusticums taksolvåg på Berget. samt ett samarbete för etablering av solcellspaneler mellan Piteå kommun/Grans naturbruksgymnasum och projektet "Gröna Näringar".
  • Pågående energiprojekt för att ta reda på hur man kan nyttja returvärme från fjärrvärmenätet till Öjebyns simhall för att klara behovet av varmvatten.
  • Framtagande av vindbruksplan och byggnation

Läs mer i PIteå kommuns handlingsplan för miljö, klimat och energi.

Här kommer lite tips på vad du kan göra, samtliga hämtade från globalamalen.se

Installera solpaneler

Om du har möjligheten, installera solpaneler på ditt hus! Det kommer även hålla din elräkning nere. Man kan till och med sälja den elektricitet man inte använder själv. 

Koppla samman

Spara elektricitet genom att koppla samman dina elektronikapparater till en strömkabel för att kunna stänga av alla apparater, även din dator – när de inte används. 

Isolera för effektivitet

Genom att isolera på platser där varm luft läcker i dörrar och fönster gör du din energianvändning mer effektiv.

Justera termostaten

Spara energi genom att justera din termostat, varmare på vintern och kallare på sommaren. 

Ersätt gamla prylar

Ersätt gammal elektronik med energieffektiva modeller och glödlampor. 

Effektiv elektricitet på jobbet

Se till att din arbetsplats inte slösar med elektricitet. Se till att ingen elektricitet eller värme går till spillo, och försök att ha en lagom temperatur inomhus både på vintern och på sommaren. Mindre slöseri med elektricitet är bättre för miljön på hela jorden, och dessutom sparar företaget pengar. 

Få koll på slöseri med el

Kolla vad din elräkning hemma ligger på idag. Utmana sedan dig själv och din familj med att försöka sänka elräkningen genom att slöa mindre el. Håll koll på hur elräkningen utvecklas – blir det bättre? 

Återvinn batterier

Batterier kan göra stor skada på miljön om de inte återvinns på rätt sätt, så se till att återvinna dina batterier. Starta upp en batteriinsamling på din skola för att göra det lättare för alla att återvinna batterierna.

Locket på

Använd lock när du ska koka upp vatten i en kastrull. På så vis använder du 75 % mindre energi. Tänk också på att desto mer vatten, ju mer energi går åt. 

Släck ljuset

Stäng av lampor när du inte använder dem.

Sidan kontrollerad: 2020-10-06 14:49:52