Mål 11 - Hållbara städer och samhällen

KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.

Vill du göra en orosanmälan?

Använd e-tjänsten för orosanmälan. Använd inte Piteå kommuns faxnummer!


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål
Hållbarhet - ett viktigt byggmaterial när stöder och samhällen skapas.
Hållbarhet - ett viktigt byggmaterial när stöder och samhällen skapas.  Foto: Getty Images

Mål 11 - Hållbara städer och samhällen

Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.

Kommunerna ansvarar för samhällsplaneringen och planerar för mark- och vattenanvändningen, bostadsförsörjningen samt delar av transportinfrastrukturen och den tekniska försörjningen. Regionerna har det regionala utvecklingsansvaret och planerar för kollektivtrafiken samt delar av transportinfrastrukturen.

I den lokala och regionala planeringen kopplas ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter samman till en långsiktigt hållbar helhet och avvägningar görs gentemot nationella mål och strategier.

Kommunerna har också ett ansvar för att i samverkan med region och länsstyrelse ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen och ha mål för bostadsbyggande enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Den byggda miljön har också stor betydelse för människors hälsa, trygghet och sociala sammanhållning.

Arbetsprocesser visar vägen

Piteå kommun har tagit fram arbetsprocesser och verktyg för att enkelt kunna bedöma hur hållbart olika förslag eller alternativ är vid exempelvis exploateringar, ombyggnationer, markupplåtelse och översiktsplanearbete. Bedömningen görs utifrån mångfald, hälsa, delaktighet, trygghet, miljö, klimat & energi, konsumtion, ekonomisk långsiktighet, demografi, utbildning och sysselsättning samt utveckling och tillväxt. 

Så här jobbar vi med hållbarhet (klicka på verktyg på den länkade sidan)

Bostadsförsörjningsplan

Kommunen har också en bostadsförsörjningsplan som beslutats av kommunfullmäktige. Riktlinjerna i bostadsförsörjningsplanen möjliggör för att trygga en bostad för alla i Piteå

Piteå kommuns plan för bostadsförsörjning

Dialog med medborgarna

När något ska ändras eller när något nytt ska komma till har de som påverkas av förändringen möjlighet att göra sig hörda och påverka beslutet genom exempelvis samråd och medborgardialoger.

Barn och unga inbjuds till delaktighet för att kunna påverka beslut som berör dem. Exempelvis vid ny- och ombyggnation av skolor och skolgårdar, översiktsplanearbete, skolvägar samt friyteutveckling och gröna miljöer. Barn i närområdet till lekparker får tycka till om sin bostadsnära lekpark och sedan se resultatet.

Pågående projekt (2020) inom detta är Christinaprojektet, utveckling av Solander- och Björklundaskolans områden och medborgardialog för områdena kring Nördfjärden.

Exempel: Ta del av vad de unga tycker inom Christinaprojektet (se under Aktuellt).

Christinaprojektet - webbsida

Miljöbyggnad - ett sätt att mäta nybyggnation

Hösten 2021 kommer Strömnäsbackens förskola att stå klar. Förskolan blir en spjutspets där vi arbetat med giftfria material, barnens och personalens delaktighet och ett hållbart byggande utifrån indikatorerna för miljöbyggnad silver. Utöver detta får förskolan en egen energiproduktion och som första kommunala fastighet kommer klimatsmart fjärrkyla att användas under den varmaste tiden på året.

Kommunen har som ambition att all byggnation i kommunal regi ska sträva till att uppfylla miljöbyggnad silver.

Tips från globalamalen.se där inget annat anges

Ta hand om offentliga utrymmen

Gör ditt bästa för att ta hand om offentliga utrymmen. Samla ihop ett gäng kompisar, eller en grupp från din arbetsplats eller skola och samla skräp en dag. Eller gå ihop med grannarna och fixa till gemensamma utrymmen och ytor, exempelvis lekplatser som inte längre drivs av kommunen. Undersök om det går att söka bidrag från någon myndighet eller organisation. (Piteå kommun)

Åk inte bil i onödan

Promenera, cykla eller åk med kollektivtrafik till jobbet eller skolan. Spara bilresorna till de tillfällen du verkligen behöver.

Släck ljuset

Släck ljuset hemma när du sitter vid datorn eller tv:n. Din skärm ger ifrån sig ett mysigt ljus, så du behöver inte ha lamporna tända. Det minskar slöseri med elektricitet och är bra för planeten.

Återvinn allt du kan

När du återvinner papper, plast, glas, aluminium och annat kan ditt gamla skräp få nya användningsområden.

Täpp igen hemma

Se till att det inte finns några fönster eller dörrar hemma som gör att kall luft läcker in och att varm luft läcker ut.

Byt ut gamla apparater och glödlampor

Om du kan, försök att byta ut gamla apparater som kylskåp och tvättmaskiner mot nyare modeller som drar mindre elektricitet. Har du gamla glödlampor hemma så kan du försöka byta ut dem mot lågenergilampor.

Ta hand om din bil

Se till att din bil är i bra skick. Om din bil mår bra så släpper den ut färre avgaser.

Kontakta ansvariga vid brist på hållbarhet

Håll koll på vilka byggprojekt som är på gång där du bor. Är det något som inte är hållbart eller som bidrar till en sämre miljö? Kontakta ansvarig för projektet eller politiker och för fram dina åsikter. (PIteå kommun)

Håll koll på ditt hus och bostadsområde

Hur är läget där du bor egentligen? Finns det någon del som inte är tillgänglighetsanpassad eller som kanske är dåligt anpassat för pensionärer? Finns det mögel någonstans eller kanske något som behöver repareras? Dra ditt strå till stacken för att göra ditt närområde så hållbar och tillgängligt som möjligt: hör av dig till dina politiker, till din hyresvärd eller fixa det själv om du kan!

Samåk till jobbet

Samåk till jobbet! Om du måste ta bilen till jobbet, gör mer nytta och färden trevligare genom att samåka.

Stötta ett hållbart samhälle

Stötta de organisationer och föreningar som förespråkar en ökning av utrymmen där människor kan mötas, bättre kollektivtrafik, återvinningssystem och tillgång till offentliga tjänster.

Öka kunskapen om naturkatastrofer

Organisera och uppmana ditt samhälle till att lära sig mer om vad man ska göra i händelse av en naturkatastrof.

Uppmuntra områden för sport och rekreation

Låna ut din röst och stötta områden för sport och rekreation i din närhet. Dessa områden bidrar till att skapa starkare, hälsosammare, gladare och säkrare samhällen.

Ett skräp om dagen

Ett skräp om dagen! Ha som mål att slänga minst ett skräp om dagen som du hittar utomhus. På så vis hjälper du till att hålla din stad ren.

Promenera, cykla eller åk kollektivt

Försök att promenera, cykla eller åka kollektivt så mycket du kan istället för att åka bil.

Unga rådgivare till lokala politiker

Gå ihop med dina kompisar och ta fram förslag på vad som kan göras för att göra er närmiljö bättre. För fram detta till de lokala politikerna.

Samåk till fritidsaktiviteter

Om det är för långt eller för ont om tid för att gå eller cykla till dina fritidsaktiviteter, fråga dina vårdnadshavare/föräldrar, dina kompisar och deras vårdnadshavare/föräldrar om ni kan lägga upp en plan för samåkning till exempelvis idrottsträningar. Kanske familjerna kan turas om att skjutsa? Kanske en familj kan skjutsa på tisdagar och den andra familjen på torsdagar? Förutom att det blir miljövänligare så gör det färden trevligare genom att samåka.

Sidan kontrollerad: 2020-10-06 15:23:56