Om Agenda 2030

KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.

Vill du göra en orosanmälan?

Använd e-tjänsten för orosanmälan. Använd inte Piteå kommuns faxnummer!


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

Om Agenda 2030

Agenda 2030 är en handlingsplan som antogs av världens ledare 2015 med syfte att leda världen mot hållbar utveckling. Med andra ord är agendan en handlingsplan för omställning till ett hållbart samhälle för människorna, planeten och välståndet som ska främja fredliga, rättvisa och inkluderande samhällen

I begreppet hållbar utveckling integreras tre dimensioner av hållbarhet: miljömässig, social och ekonomisk. De 17 målen är integrerade, odelbara och inkluderar alla.

Kommunerna har en central roll i genomförandet av de globala målen. Flera av våra grunduppdrag - till exempel vård, skola, omsorg och samhällsplanering - är direkt eller indirekt kopplade till delmål i Agenda 2030.

Agendan leder oss framåt

Piteå kommun arbetar för ett socialt, ekologiskt-och ekonomiskt hållbart samhälle. Det görs genom att verka för de olika aspekterna i styrning och ledningen av förvaltningar och bolag. Hållbar utveckling återfinns i sina huvuddrag i kommunens plan för hållbarhet, där elva inriktningar beskriver Piteås syn på hållbarhet inom respektive dimension och går i linje med Agenda 2030.

Plan för hållbarhet är kommunens verksamhetsplan, men presenterad utifrån inriktningarna. Ett annat viktigt dokument är Översiktsplan 2030 som beskriver önskvärd utveckling inom hela kommunen och styr Piteå kommuns strategiska arbete med miljön.

Uppföljning av arbetet

Rådet för främjande av kommunala analyser, RKA, har samlat nyckeltal som låter kommuner och regioner följa upp vad arbetet med Agenda 2030-målen ger för resultat. Nyckeltalen, som också användas för jämförelser mellan kommuner och regioner, återfinns i den öppna och kostnadsfria databasen Kolada. De nås genom jämföraren i Kolada, där det går att välja vilken kommun eller region som man vill analysera.

Kolada - databas för resultat och jämförelser

Leave no one behind

I Agenda 2030 ingår den grundläggande principen om att ingen ska lämnas utanför i uppfyllandet av de globala målen - Leave no one behind. Den innebär att alla, överallt, ska kunna ta del av utvecklingens framsteg. Vi kan alltså inte räkna målen som uppfyllda så länge det finns människor i världen som fortfarande exkluderas. Läs mer på extern webb, länk nedan.

TILBAKA TILL AGENDA 2030

Sidan kontrollerad: 2022-01-04 17:24:23