Folkhälsa

Folkhälsa

Lena Sturk, Utvecklingsstrateg/ Folkhälsa
Telefon 0911-69 60 33
E-post 


KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.

Vill du göra en orosanmälan?

Använd e-tjänsten för orosanmälan. Använd inte Piteå kommuns faxnummer!


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål
Drogförebyggande arbete och fina gång- och cykelvägar bidrar till folkhälsa.
Drogförebyggande arbete och fina gång- och cykelvägar bidrar till folkhälsa.  Foto: Pixabay

Folkhälsa

Det övergripande målet med Piteå kommuns folkhälsoarbete är att erbjuda pitebor goda förutsättningar för miljövänliga och hälsosamma val i vardagen. Arbetet handlar om att alla i Piteå kommun ska må bra, oavsett vilka de är och var de bor.

Håll dig på benen

Piteå satsar på att minska fallolyckor bland äldre.

Håll dig på benen är ett projekt som pågår i Piteå i syfte att främja en god hälsa och förebygga fallolyckor bland äldre. Med rätt mat, motion och medicin kan vi öka äldres välmående och minska risken för fall.

Sidan kontrollerad: 2023-09-20 11:55:59