Folkhälsa

Folkhälsa

Helena Lindehag, samhällsutvecklare/folkhälsa
Telefon 0911-69 60 17
E-post


KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28
E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 (endast öppet för bokade besök under pandemin)

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål
Drogförebyggande arbete och fina gång- och cykelvägar bidrar till folkhälsa.
Drogförebyggande arbete och fina gång- och cykelvägar bidrar till folkhälsa.  Foto: Pixabay

Folkhälsa

Det övergripande målet med Piteå kommuns folkhälsoarbete är att erbjuda pitebor goda förutsättningar för miljövänliga och hälsosamma val i vardagen. Arbetet handlar om att alla i Piteå kommun ska må bra, oavsett vilka de är och var de bor.

Operation bokstöd

Operation bokstöd fokuserar på kopplingen mellan läsning i unga år och Piteås framtid.

Operation bokstöd är ett projekt som syftar till att få fler aktörer i samhället att medverka på olika sätt för att sprida läsningens betydelse för tillväxt, folkhälsan och andra perspektiv kopplat till hållbarutveckling. Ledorden är: Engagera, Medvetandegöra, Inspirera.

Håll dig på benen

Piteå satsar på att minska fallolyckor bland äldre.

Håll dig på benen är ett projekt som pågår i Piteå i syfte att främja en god hälsa och förebygga fallolyckor bland äldre. Med rätt mat, motion och medicin kan vi öka äldres välmående och minska risken för fall.

Sidan kontrollerad: 2018-08-08 14:04:15