Stadsutveckling

KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.

Vill du göra en orosanmälan?

Använd e-tjänsten för orosanmälan. Använd inte Piteå kommuns faxnummer!


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

Stadsutveckling

Piteå vill utvecklas. Ett flertal stora byggprojekt pågår och flera utvecklingsprojekt planeras. Framtidstron och investeringsviljan bland privata företag är stor och Piteå kommun vill utveckla staden. Här har vi samlat information om olika projekt och insatser som bidrar till stadsutvecklingen.

Fördjupad översiktsplan stadsdelscentra Munksund

FÖP Munksund. Illustration: Om my

Arbete pågår med att ta fram en fördjupad översiktsplan (FÖP) för Munksund. Munksund (samt Öjebyn och Bergsviken) pekas ut som ett stadsdelscentra i kommunens översiktsplan ÖP 2030. Stadsdelscentra ska utvecklas vilket ska säkra stadsdelens attraktivitet på sikt. Med en fördjupad översiktsplan kan kommunen mer i detalj utreda ett geografiskt avgränsat område än vad man gör i den stora översiktsplanen.

Fördjupad översiktsplan stadsdelscentra Bergsviken

FÖP Bergsviken. Illustration: Oh my

Arbete pågår med att ta fram en fördjupad översiktsplan (FÖP) för Bergsviken. Bergsviken (samt Öjebyn och Munksund) pekas ut som ett stadsdelscentra i kommunens översiktsplan ÖP 2030. Stadsdelscentra ska utvecklas vilket ska säkra stadsdelens attraktivitet på sikt. Med en fördjupad översiktsplan kan kommunen mer i detalj utreda ett mer geografiskt avgränsat område än vad man gör i den stora översiktsplanen.

Stadsutveckling Sörfjärden

Under hösten startade arbetet med att ta fram ett planprogram för området vid Sörfjärden, som bland annat infattar det kommande resecentrumet. Bygget av Norrbotniabanan är en viktig del i Piteås utveckling och kommer att få en mycket stor betydelse för Piteås framtid och infrastruktur. Det nya planprogrammet ska peka ut riktningen för utvecklingen av området.

Sidan kontrollerad: 2023-01-02 08:48:12