Landsbygdsutveckling

Landsbygdsutveckling

Maria Öberg, samhällsutvecklare/landsbygd
Telefon 0911-69 61 95
E-post
 

Besöksadress Stadsporten, Västergatan 10


KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.

Vill du göra en orosanmälan?

Använd e-tjänsten för orosanmälan. Använd inte Piteå kommuns faxnummer!


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål
Sommaridyll på landsbygden
Sommaridyll på landsbygden  Foto: Krister Berg

Landsbygdsutveckling

Piteå kommun har en stor och levande landsbygd som består av skärgård, jordbruksbygder och glest bebyggd skogsområden. Där bor och verkar hälften av kommunens invånare. Detta gör landsbygden till en viktig del i kommunens samhällsbygge och gör hela vår kommun attraktiv att leva och bo i.

Program för Glesbygdens utveckling

Arbetet med att ta fram ett program för Glesbygdens utveckling pågår. Planen ska vara ett komplement till Översiktsplan 2030 och ska i stora drag illustrera hur vi vill att Glesbygden i Piteå kommun kan utvecklas för att främja en hållbar utveckling.

Fördjupad översiktsplan landsbygdscentra Norrfjärden

Fördjupad översiktsplan landsbygdscentra Norrfjärden

Arbete pågår med att ta fram en fördjupad översiktsplan (FÖP) för Norrfjärden. Planen ska vara ett komplement till Översiktsplan 2030 och ska i stora drag illustrera hur vi vill att vårt framtida Norrfjärden ska se ut. Översiktsplaneringen är ett av kommunens viktigaste instrument för att vägleda beslut om mark- och vattenanvändning i Norrfjärden för att främja en hållbar utveckling.

SMALL - SMArt Livskraftig Landsbygd

Syftet med SMALL är att skapa en attraktiv, livskraftig och hållbar landsbygd.

SMArt Livskraftig Landsbygd stärker olika aktörers samverkan kring tjänster och innovation med syfte att skapa en attraktiv, livskraftig och hållbar landsbygd.

Tre byar, tre garveri, tre bröder

Ett av Infjärdens tre garverier

Garverigruppen med projektledare Stina Brolin Bergman i spetsen har beviljats medel från Spira Mare för att se närmare på garverihistorian i Infjärden.

DigiBy - Digitala tjänster i byar

Piteå är först ut att testa digitala tjänster i bokbussen.

Piteå kommun deltar i projektet DigiBy (Digitala tjänster i byar) där Luleå tekniska universitet i samverkan med kommuner och regionala aktörer testar nya digitala tjänster i syfte att öka tillgängligheten till service i Norrbottens landsbygder.

UTLINK ledsystem för vandring

Solanderleden, utsikt från Högberget i Jävre.

Projektet UTLINK har som syfte att skapa förutsättningar för ett samlat och sammanhållet ledsystem för vandring i Norrbottens Kustland omfattande och i samverkan med Piteå, Älvsbyns, Luleås, Bodens, Kalix och Haparanda kommuner.

Sidan kontrollerad: 2024-01-09 10:32:35