Brottsförebyggande

Brottsförebyggande

Linda Lasu, Utvecklingsstrateg/ Brottsförebyggare
Telefon 0911-69 60 17
E-post 


KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.

Vill du göra en orosanmälan?

Använd e-tjänsten för orosanmälan. Använd inte Piteå kommuns faxnummer!


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål
Kata Nilsson, kommunstyrelsen och Andreas Nyberg, Lokal områdeschef för polisen Piteå skakar hand på överenskommelsen.
Kata Nilsson, kommunstyrelsen och Andreas Nyberg, Lokal områdeschef för polisen Piteå skakar hand på överenskommelsen.

Brottsförebyggande

Ett effektivt brottsförebyggande arbete kräver samverkan. Samhället har allt att vinna på minskad brottslighet och ökad trygghet. Därför behövs ett planerat aktivt brottsförebyggande arbete. Det innebär att alla – både offentliga och privata samhällsfunktioner men även medborgerliga initiativ – ska samverka sida vid sida.

Informationsträff mot bedrägeri

Thomas Nordberg, Elin Sundén och Bo Hedlund sitter i en trappa på Kaleido.

Den 20 mars genomförde Polisen, Sparbanken Nord, Handelsbanken, Nordea och Piteå kommunen vi en informationsträff mot bedrägerier. Målgruppen för denna informationsträff var de som arbetar som God man, förvaltare eller är ordförare eller ekonomiskt ansvarig för en föreningens medel.

PiteBrå

Arbetsgruppen för det brottsförebyggande arbetet i kommunen

Lag om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete

Alla kommuner i Sverige har sedan 1 juli 2023 ett ansvar för brottsförebyggande arbete. Det ska ske på ett effektivt och kunskapsbaserat arbetssätt och utgå från lokala förhållanden.

Var inte rädd - var förberedd

Polis och kommun samverkar för att förebygga bedrägerier riktade mot äldre.

Är du äldre eller har en funktionsnedsättning? Då kan du vara särskilt utsatt för brott. Det kan till exempel handla om bedrägeri eller stöld. Här får du veta hur gör en polisanmälan och hur du skyddar dig mot brott.

ANDTS-arbete

ANDTS står för Alkohol, Narkotika, Doping, Tobak och Spel.

Riksdag och regering fattar beslut om de nationella målen för samhällets insatser mot alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel. Målsättningarna är ett minskat bruk av tobak och alkohol och ett samhälle fritt från narkotika och dopning.

Trygghetsvandring

Promenad på gågatan

Trygghetsvandringar är en metod för att skapa en bättre och tryggare närmiljö. De kan också användas för att undersöka hur människor använder och trivs i sin närmiljö.

Pitebor på stan

Pitebor på stan.

Pitebor på stan är en aktivitet som ska få medborgarna att känna sig trygga och säkra i stadskärnan. Tillsammans med lokala föreningar nattvandrar föräldrar på stan utvalda dagar, främst helger och kvällar sommartid.

Sidan kontrollerad: 2024-02-23 10:52:20