Mål 8 - Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.

Vill du göra en orosanmälan?

Använd e-tjänsten för orosanmälan. Använd inte Piteå kommuns faxnummer!


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål
Ekonomisk tillväxt ska inte ske på bekostnad av justa arbetsvillkor.
Ekonomisk tillväxt ska inte ske på bekostnad av justa arbetsvillkor.  Foto: Getty Images

Mål 8 - Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Verka för en varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.

Både andelen kvinnor och män som förvärvsarbetar i Piteå har ökat över tid och andelarna är större än i riket. Långtidsarbetslösheten är lägre än i riket, bland båda könen.

Andelen unga kvinnor i Piteå som varken studerar eller arbetar har över tid legat på liknande nivåer som i riket. Bland unga män var andelen mindre än i riket över tid.

Undersökningar om elevers hälsa som genomförs årligen visar bland annat att arbetsron bland elever i Piteå har sjunkit sedan 2015 i årskurs fyra och sju. I årskurs fyra uppgav 53 procent att de upplevde arbetsro på lektionerna 2019, medan andelen var 62 procent 2015. I årskurs sju uppgav 68 procent att de upplevde arbetsro 2019 jämfört med 71 procent 2015.

Alla människor har olika bakgrund, förutsättningar och förmågor. Alla har rätt att medverka i samhällslivet och bidra till Piteås fortsatta utveckling.

Kommunen arbetar för att stötta varje enskild individ på vägen för att kunna försörja sig själv och erbjuder aktiviteter och praktikplatser genom matchning mot arbetsgivare. Unga personer mellan 16-19 år som inte går på gymnasiet eller saknar examensbevis får hjälp att hitta sin väg framåt i livet. Det kan handla om en passande utbildning, en möjlig praktikplats eller ett annat steg på vägen till sysselsättning och försörjning i framtiden. Även kommunen som arbetsgivare erbjuder praktikplatser och subventionerade anställningar.

Projekt

EU-projektet ”Employment for migrants” arbetar med att underlätta för utrikesfödda att arbeta inom Socialtjänstens verksamhet ur ett individ-, arbetsplats- och organisationsperspektiv.

EU-projektet ”Validering undersköterska” ska få fler outbildad vårdpersonal att utbilda sig till undersköterska.

I projekt UTMED, finansierat av Innovationsfonden, är målet att hitta nya vägar som kan generera fler sysselsättningsplatser med bibehållen och ökad kvalitet för brukarna. Man har också kartlagt varje deltagare i daglig verksamhet för att säkerställa att de placeras på rätt plats.

Inom försörjningsstöd pågår ”Sam/Soc-projektet” som syftar till att i samverkan hitta snabbare och fler vägar till egen försörjning.

Källa om inget annat anges: globalamalen.se

Fortsätt vara en Local hero

Stötta det lokala näringslivet och handla varor och tjänster från lokala företag. Genom att handla från lokala företag och lokala producenter så stöttar du företag i din närhet och ger de en bättre chans att växa ekonomiskt. I det långa loppet ger det en bättre ekonomi där du bor. 

Handla hållbart

Handla endast från företag som använder hållbara material, bryr sig om miljön och behandlar sina anställda rättvist. Kräv även att alla företag börjar arbeta på det viset! 

Anordna mentorskapsprogram

Hjälp unga människor att ta sig in på arbetsmarknaden genom att anordna ett mentorskapsprogram. Be erfarna människor i arbetslivet att komma till skolan och ställa upp som mentorer och dela med sig av sina tips och erfarenheter. Källa: 

Ha koll på dina rättigheter!

För att du ska kunna ha schyssta arbetsvillkor är det viktigt att du har koll på dina rättigheter. Kolla upp vilka rättigheter du har som anställd. Om du har kollektivavtal på jobbet är det bra om du vet vad som ingår i det. 

Se till att ditt företag håller sig till avtal och lagar

Håller sig företaget du jobbar på till de avtal och lagar som gäller? Om inte är det viktigt att säga ifrån – gå ihop med några kollegor och prata med din chef. 

Handla inte från företag som har dåliga villkor för sina anställda eller utnyttjar barnarbete

Kolla runt på nätet innan du köper saker. Handla inte från företag som har dåliga villkor för sina anställda eller som utnyttjar barnarbete. Genom att inte stötta såna företag hjälper du till att skapa bättre arbetsvillkor för människor runt om i världen.

Ta ditt ansvar som arbetsgivare

Är du arbetsgivare? Se det som ditt ansvar att implementera inkluderande policys på din arbetsplats som främjar mångfald. 

Gör din röst hörd

Gör din röst hörd om du bevittnar orättvisor på din arbetsplats eller inom andra industrier. 

Håll dig uppdaterad

Håll dig informerad och uppdaterad. Läs om hur arbetsförhållanden ser ut för människor i andra delar av världen. Tala med vänner och familj om de utmaningar som finns i vissa länder, samt vilket ansvar vi bär som konsumenter. 

Uppmuntra föräldrar att ta med barn till din arbetsplats

Låt föräldrar på din arbetsplats ta med sina barn till jobbet så att de får se hur en bra arbetsplats ser ut och fungerar. 

Motverka ofrihet

Stötta internationella kampanjer mot modernt slaveri, tvångsarbete, trafficking och tvångsäktenskap. 

Arbeta hemma lika bra som på jobbet

På Arbetsmiljöverkets webbplats  hittar du mnga bra tips hur du skapar en bra arbetsplats hemma. De är viktigt nu när många jobbar hemma på grund av coronapandemin.

Besök Arbetsmiljöverkets webb

Bidra till arbetsro i klassrummet

Föreslå till klassen eller elevrådet på skolan om att förbättringar kring skolan arbetsmiljö kan göras. Det kanske kan bli bättre arbetsro om klassen tillsammans tar fram förhållningssätt i klassrummet, det vill säga hur alla ska uppföra sig och vara mot varandra på lektioner och även på raster. Föreslå förbättringsförslag för matsalen. Kanske kan ljuddämpande material sättas upp, tassar på stolarna eller möbleras om så matmiljön blir trevligare och lugnare. Källa: Piteå kommun

Anordna workshops och kurser efter skoltid

Bjud in någon som är väldigt kunnig inom något område till din skola och be dem hålla en liten kurs eller workshop. Såna kurser och workshops ökar din och dina kompisars kunskap om saker som kan göra det lättare för er att ta er in på arbetsmarknaden i framtiden. Källa: globalamalen.se

Bli en "Läxhjälpare"

Har du något yngre syskon, yngre släkting eller yngre granne som behöver hjälp med läxan? Du kanske kan vara stöd för den personen genom att förklara, stötta och förhöra läxan? Det känns alltid roligt att hjälpa någon annan. Du blir glad och den du stöttar blir glad. Och dessutom lär du dig av att lära andra. En win-win- situation när alla blir vinnare! Källa: Piteå kommun

Sidan kontrollerad: 2020-10-06 14:52:54