Mål 15 - Ekosystem och biologisk mångfald

KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (24/6-19/8) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.

Vill du göra en orosanmälan?

Använd e-tjänsten för orosanmälan. Använd inte Piteå kommuns faxnummer!


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål
En bäck i en skog
En bäck i en skog

Mål 15 - Ekosystem och biologisk mångfald

För ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, hindra ökenspridningen, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald.

Ströva i skog och mark är en av våra vanligaste fritidsaktiviteter. Människan har ett behov av att vistas i naturen och sätter stort värde i att ha tillgång till natur nära sitt bostadsområde. Inom Piteå kommun finns brist på skyddad natur (landareal), särskilt av tätortsnära natur och natur som finns nära där vi bor. I Piteå kommun är bara 1,5 procent av landarealen skyddad jämfört med riksgenomsnittet på ca 11 procent.

Utmaningar i Piteå för att nå de globala målen handlar även om att sköta/bruka tätortsnära natur- och skogsområden med alternativa metoder så att befintliga värden och kvaliteter respekteras, exempelvis hyggesfritt skogsbruk och skötsel med ökat fokus på social hållbarhet respektive ekologisk hållbarhet. Dessutom behöver medvetenheten om vikten av att bekämpa invasiva arter (djur och växter som inte naturligt hör hemma i vår natur och konkurrera ut inhemsk djur/växtlighet) öka och förtydligas under de närmaste åren.

Naturvård - för växterna, djuren och människan

Inom kommunen arbetar naturvårdare för att bevara det rika djur- och växtlivet som finns i Piteå. De arbetar även för att ökad livskvalitet samt för att skapa förutsättningar för ett rikt friluftsliv och en god folkhälsa.

För att göra kommunens naturområden tillgängliga för pitebor och besökare har vi sparat det bästa av naturen i speciella naturskyddade områden. Dessa områden kallas för naturreservat där även stora delar av den kommunägda marken ingår.

Naturreservat

För att långsiktigt skydda värdefull natur och värna om den biologiska mångfalden finns olika sorters skyddsformer. En av de formerna är naturreservat. I Piteå finns det i dagsläget 28 naturreservat, vilket utgör ca 0,5 procent av kommunens yta. I reservaten finns ofta eldplatser med ved, vindskydd, markerade stigar och informationstavlor som underlättar för dig som besökare att vara i reservaten och hitta till olika sevärdheter.

Kanske har du tur och får se något av de många ovanliga och skyddsvärda djur- och fågelarter som finns i kommunen till exempel lo, utter och kungsörn.

Naturreservat i Piteå
Skyddad miljö

Fler insatser för biologisk mångfald

  • Kommunen arbeta med att återställa delar av älvarna som en gång i tiden rensades på sten för att underlätta flottning av virke.
  • I syfte att bidra till den biologiska mångfalden och stötta pollinerande insekter har det kommunala bolaget Piteå Näringsfastigheter (PNF) införskaffat sig en bikupa inom företagsbyn på Furunäset
  • Kommunee ser över möjligheterna att slå våra ängsytor senare för att gynna pollinatörerna.
  • Med 2020 års sommarblomster-tema ”En bisak” försöker vi sprida kunskap om vad vi var och en kan göra för våra pollinerare. Det finns små skyltar i en del krukor samt en större utställning på torget i Öjebyni syfte att sprida budskapet.
  • Kommunen lämnar i möjligaste mån kvar det röjda materialet i skogen och klipper sönder stora mängder löv i stället för att kratta ihop det. Det görs för att spara på transporterna och återföra näringen till marken.

Ät vegetariskt

Att äta vegetariskt hjälper den biologiska mångfalden. Om du äter kött kan du fråga efter naturbeteskött – det är kött som kommer från djur som betat i de svenska hagmarkerna. Då hjälper du både insekter, blommor och fåglar.

Köp certifierat och ekologiskt

Se till att köpa certifierat och ekologiskt när du konsumerar tropiska grödor såsom bananer, choklad och kaffe.

Undvik turistattraktioner med djur

Undvik turistattraktioner med levande vilda djur när du är på semester, som exempelvis elefantridning eller tigerklappning.

Köp FSC-märkt

Köp trä- och pappersprodukter med FSC-märkning. FSC-märkning tar hänsyn till miljövärden och ser till att biologisk mångfald, ekologiskt värdefulla miljöer och kulturminnen skyddas.

Använd ekologiskt gödningsmedel

Använd ekologiskt gödningsmedel och avstå från användningen av giftiga preparat som skadar jorden.

Stopp på papper i brevlådan

Sätt upp en "Ingen Reklam"-skylt på dörren eller brevlådan och försök att få så lite papper i brevlådan som möjligt, till exempel räkningar eller kontoutdrag. Mindre papper gör att mindre skog går åt.

Undvik att skriva ut papper

När du ska skriva ut något, fundera en extra gång på om det är värt det. Kanske kan du bara skriva ner det i ett anteckningsblock istället, eller skriva ner det på datorn eller i mobilen?

Undvik att använda bekämpningsmedel

Försök att undvika att använda bekämpningsmedel när du ska odla eller plantera något. Bekämpningsmedel är dåligt för jorden och leder till minskad biologisk mångfald. Det mesta går alldeles utmärkt att odla helt utan bekämpningsmedel, så läs på om vad du kan göra istället!

Köp inte produkter som är testade på djur

Kolla på etiketterna på grejerna du köper — är de testade på djur (vilket mest gäller smink, mat, medicin med mera)? När du undviker att köpa djurtestade produkter bidrar du till biologisk mångfald samtidigt som du säger nej till oschysst behandling av djur.

Adoptera ett husdjur

Planerar du att skaffa ett husdjur? Fundera på om du kan adoptera ett djur som behöver hjälp istället för att köpa ett.

Se över dina dagliga beslut

Se över dina dagliga beslut. Är företagen du köper dina varor ifrån involverade i metoder som skadar miljön? Är varor du köper och konsumerar skadliga för miljön? Kan du återvinna mer i din vardag?

Håll koll på olaglig vildmarkshandel

Köp inte produkter som tagits fram genom olaglig vildmarkshandel. Här är en lista på djur som riskerar att utrotas på grund av illegal handel. Läs mer här

Bidra till att bevara utrotningshotade arter

Stöd insatser som syftar till att bevara och skydda utrotningshotade arter och samtidigt ger arbetsmöjligheter i lokalsamhället.

Bli en stadsodlare

Delta i ett projekt för stadsodling – urban farming – och odla grödor även fast du bor i en stad.

Öppna hotell

Öppna ett insektshotell! Det är inte bara bra för den biologiska mångfalden, utan lockar även till sig djur som förbättrar skörden av frukt och bär i din trädgård.

Uppmana din familj eller andra nära och kära

Uppmana din familj eller andra nära och kära till att lära sig mer om miljö och hållbarhet.

Plantera ett träd – gärna ett fruktträd

Gör det till en tradition att plantera ett träd varje år. Plantera trädet där du bor, vid din skola eller någon annanstans. Utmana dina kompisar att göra samma sak. Njut av frukten när den kommer!

Sätt upp en fågelholk

Hjälp fåglarna genom att sätta upp en fågelholk i din trädgård. Eller ge bort en fågelholk till någon i present.

Sidan kontrollerad: 2020-10-29 13:21:46