Mål 4 - God utbildning

KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.

Vill du göra en orosanmälan?

Använd e-tjänsten för orosanmälan. Använd inte Piteå kommuns faxnummer!


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål
Utbildning - en rättighet i Sverige.
Utbildning - en rättighet i Sverige.  Foto: Getty Images

Mål 4 - God utbildning

Säkerställa inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.

Pitebor skaffar sig gymnasial utbildning i större utsträckning än i riket i genomsnitt, särskilt bland män.

Andelen med eftergymnasial utbildning är däremot lägre i Piteå än i riket. Betydligt fler kvinnor än män skaffar sig eftergymnasial utbildning i Piteå, likaså i riket. 41 procent kvinnor och 26 procent män i Piteå i åldern 20-64 år har eftergymnasial utbildning.

Piteå kommuns elever i årsk 9 blir gymnasiebehöriga i större utsträckning än i riket. Gymnasiebehörigheten har dock sjunkit. Könsskillnaderna är större än på länge, fler flickor än pojkar når gymnasiebehörighet, vilket är också en nationell trend.

Förskola, grundskola och gymnasium

Som i landets övriga kommuner bedriver även Piteå kommun förskola, grundskola f-åk 9 samt gymnasieskolorna Strömbackaskolan och Grans Naturbruksskola. 

Läs mer om skolan i Piteå

Vuxenutbildning

Livet är långt och man blir aldrig fullärd. Piteå kommun erbjuder ett stort och varierat utbud av kurser och utbildningar för vuxna. Du kan studera på alla nivåer – från grundskolenivå till högskolenivå. Om du inte riktigt vet vilken väg i livet du vill ta kan du kostnadsfritt träffa någon av våra studievägledare så hjälper de dig välja din drömutbildning.

Läs mer om Vuxenutbildningen Piteå

Flyktingsamordning

Flyktingsamordningen, en del av förvaltningen Samhällsbyggnad, tar emot barn och unga som tvingats på flykt. En del kommer med sina familjer och en del är ensamkommande barn. I samarbete med Socialtjänsten erbjuds alla barn och unga som kommer till Sverige utbildning. Så fort information om att ett barn är på väg skrivs hen omedelbart in på förskola eller skola.

Barn och unga

I och med att barnkonventionen har blivit lag, har utbildningsförvaltningen valt att ha ”barnets bästa” som övergripande princip under vilket även övriga artiklar i barnkonventionen ryms. I beslut där olika intressen ska vägas mot varandra ska principen om barnets bästa vara vägledande. När större förändringar genomförs eller beslut fattas där barnen påverkas på ett direkt och konkret sätt, till exempel förändringar i barnens inne- eller utemiljö, ska barnen göras delaktiga i processen. Vilken typ av delaktighet avgörs dels av frågans karaktär, men också utifrån barnets ålder och mognad.

Piteå kommun jobbar regelbundet med projekt för att stärka barn och ungas förmåga att klara sina studier. Några exempel är:

Operation bokstöd - besök webbsida

Läslyftet - besök webbsida

Nyanländas barn och elevers lärande - besök webbsida

Biblioteken

Bibioteken i kommunen genomför en rad olika aktiviteter i syfte till att skapa ett intresse och möjlighet till läsning:

 • Skolklasser i Piteå kommun besöker biblioteket och får ta del av tips och presentationer av böcker. Syftet är att öka intresset för böcker och läsning vilket leder till en förbättrad språkutveckling och ökad läsförståelse.
 • Biblioteket arrangerar aktiviteter för barn och unga under skolloven. Syftet är att aktivera och stimulera barn och unga till att besöka biblioteken och ta del av det som erbjuds där.
 • Barn i förskoleklasser och på fritiden besöker biblioteket och tar del av sagor, sånger, rim och ramsor. Syftet är att öka barnens språkutveckling och stimulera till eget läsande.
 • Biblioteket arrangerar träffar med barn och unga där samtal förs om böcker och läsning. Syftet är att stimulera den egna läsningen för ökad språk- och läsförståelse.
 • Biblioteket samverkar med barnhälsovård/familjecentraler, förskolor och andra organisationer kring barns språkutveckling, gåvoboken samt språkpaket.
 • Bibliotekets Bokstartsverksamhet vänder sig till föräldrar och vuxna i små barns (0-3 år) närhet, med syfte att tidigt stimulera språkutveckling. Föräldrar uppmuntras att prata, läsa, sjunga, rimma och ramsa med barnet. Syftet är att utveckla barnets språkutveckling och läsintresse.
 • Biblioteket arrangerar skrivarkurs och mentorsprogram för unga författare. Syftet är att stimulera och uppmuntra barn och unga i sitt eget skrivande.
 • Piteå bibliotek samarbetar med Biblioteken i Norrbotten och Regionbibliotek Norrbotten kring driften av webbplatsen Polarbibblo.se. Polarbibblo är en webbplats för barns berättelser och skapande på svenska, meänkieli, samiska språk och på sikt finska.

Läs med dina barn, barnbarn eller andra barn

Forskning visar att daglig läsning påverkar barnets verbala förmåga, skolmognad och skolresultat. De barn med vuxna i sin närhet som tidigt börjar läsa för dem ligger avsevärt bättre till än de som inte blir det. Insatser tidigt i ett barns liv kan ge stor effekt både för barnen själva här och nu, men också för hela samhället. Alla satsningar som kan främja barns tidiga språkutveckling är investeringar. Både för det enskilda barnet men också för samhället i stort.

Det är tydligt hur den tidiga språkutvecklingen, ett välutvecklat ordförråd, en tidig läslust och ökad läsförmåga påverkar hur det går i skolan och hur skolresultatet blir. Det påverkar också hur det går att komma ut i arbetslivet likväl som hur det framtida yrkeslivet ser ut. Förutom att människor får ett bättre liv vet vi att det kostar betydligt mindre att förebygga ohälsa, än att ta hand om konsekvenserna när de väl har uppstått.

Förutom att läsningen med och för barn är en viktig del för att utveckla ordförråd, läslust och främja den framtida läsutvecklingen har högläsning också visat sig ha sociala och relationsskapande bonuseffekter, vid sidan av själva läs- och lyssningsupplevelsen. Det är även en effektiv metod för lästräning, särskilt för dyslektiker.

Sju tips när du läser och berättar för barn

 1. Skapa en mysig och lugn miljö. Har barnet svårt att fokusera, välj en annan, kanske kortare saga. Ibland går det bättre om barnet får hålla något i handen, som favoritbilen eller gosedjuret.
 2. Små barn kan vilja lekläsa. Om nallen i boken vill sova, kan barnet vilja natta sin nalle också. Läs med olika röster, var inte rädd för att skoja eller sjunga en bit. Läs tydligt och långsamt.
 3. Prata om det ni läser. Förklara svåra ord. Låt barnet avbryta med sina tankar och uppmuntra barnets fantasi. Ställ enkla öppna frågor. Varför blev barnet i sagan ledset? Vad tror du hände sedan?
 4. Prova olika typer av böcker. Läs roliga, sorgliga, spännande böcker och faktaböcker om vartannat.
 5. Låt barnet spegla sig i berättelsen och fråga hur det känns i kroppen efter sagan. Blev du rädd? Blev du överraskad?
 6. Läs på olika tider. Att läsa godnattsaga skapar ett tryggt och lugnt avslut på dagen. Läs också gärna på tidpunkter när målet inte är att somna.
 7. Låt barnet få välja vilken bok ni ska läsa. Låt böcker ligga framme så barnet själv kan hämta.

Källa: Stadsbiblioteket i Göteborg
Besök deras webb 
Läsprojekt i Göteborg

PS: Piteåprojektet Operation bokstöd är inspirerat av Göteborgs läsprojekt.
Läs mer om Operation bokstöd. 

Starta en bokklubb

Starta en bokklubb på jobbet eller bland dina vänner. Träffas och prata om böckerna och ät något gott tillsammans. Bildande och ni får en mysig stund tillsammans. 

Bli målmedveten

Det är superviktigt att fler människor får koll på Globala målen och vad de kan göra för en bättre värld. Berätta för alla du känner om Globala målen och be dem göra testet Bli målmedveten för att själva få koll på vad de kan göra för att göra världen bättre.

Här kan du göra testet Bli målmedveten 

Bli flyktingvän

Det är de små, enkla handlingarna som räknas. Att ses över en fika eller träffas en stund på lekplatsen. Som flyktingvän är du med och stödjer nyanlända pitebor. De flesta nyanlända vill träna mer på det svenska språket för att lättare och snabbare kunna integreras i det svenska samhället. Här kan du göra en insats genom att träffas och prata med en ny pitebo. Kanske kan din arbetsplats ta emot någon som behöver öva extra på svenska?

Läs mer och anmäl ditt intresse

Dela med dig av din kunskap

Det är roligt att dela med sig av det man kan. Då ger man något av sig själv till en medmänniska och det brukar kännas bra inombords. Och samtidigt får någon annan också lära sig något nytt. Du kanske kan en fint i fotboll, en fin sång, vet mycket om myror, vet hur man kan bygga en koja eller så vet du hur man gör chokladbollar?

Träna din läsning och förbättra ditt ordförråd

Träna på att läsa själv och be någon läsa högt för dig. När någon läser högt för dig utvecklas ditt språk, ditt ordförråd och uttrycksförmåga berikas. Dessutom kan det skapa läslust och ökar din läsförmåga. Dessutom kan ni få en mysig stund tillsammans.

Läslust skapar läsförståelse. Då får också ett större ordförråd när du läser. Detta gör att det kommer att gå lättare för dig i skolan. Öva och öva läsning. Kom ihåg att det alltid tar tid att bli bra på något. Ha tålamod och försök att hitta böcker som du gillar. 

Låna böcker på något bibliotek

Det finns många olika bibliotek i Piteå, både på skolorna, i stan och byarna. Bibliotekspersonal hjälper dig gärna med lästips efter dina önekemål. I PIteå finns också en bokbuss som besöker olika delar av Piteå.

Piteås bibliotek

Läs mer om bokbussen

Sidan kontrollerad: 2020-10-06 11:26:12