Nyanländas barn och elevers lärande

Projektledare

Bo Olovzon
Telefon 0911-69 70 85
E-post


KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28
E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål
Projektet omfattar många olika insatser för att förbättra nyanländas skolgång och möjligheten att nå uppsatta mål.
Projektet omfattar många olika insatser för att förbättra nyanländas skolgång och möjligheten att nå uppsatta mål.

Nyanländas barn och elevers lärande

Piteå kommun har i samverkan med Skolverket genomfört projektet Nyanlända barn och elevers lärande i Piteå kommun. Projektet syftade till att nyanlända elever ska nå en högre måluppfyllelse och att fler ska komma in på ett nationellt program på gymnasiet.

Sidan kontrollerad: 2021-06-24 08:32:56