Mål 6 - Rent vatten och sanitet

KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.

Vill du göra en orosanmälan?

Använd e-tjänsten för orosanmälan. Använd inte Piteå kommuns faxnummer!


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål
Vi behöver alla tillgång till vatten.
Vi behöver alla tillgång till vatten.  Foto: Getty Images

Mål 6 - Rent vatten och sanitet

Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla.

I Piteå finns det många goda vattenresurser att hämta vatten ifrån till olika behov. Vi är dock starkt beroende av Svensbyfjärden där vårt huvudsakliga dricksvatten kommer ifrån. Det innebär att den behöver skyddas effektivt mot händelser som kan riskera att förorena vattnet både på kort och lång sikt. Det är viktigt att vi håller vattnet rent nu och i framtiden.

Huvuddelen av Sveriges sjöar och vattendrag finns bedömda i ett nationellt system med avseende på olika faktorer. Det kan handla om försurning, övergödning, vandringshinder och kemisk påverkan. I Piteå behöver ett arbete göras framförallt gällande återställningsarbete i de vattendrag som har påverkats genom flottledsrensning samt i Lillpite- och Piteälven där vandringshinder för fisk förekommer. Vissa havsvikar är dessutom övergödda, vilket medför att särskild hänsyn behöver tas inom till exempel avloppshantering.

Ett väl utbyggt VA-nät

Hela 92 procent av alla som bor i Piteå kommun är anslutna till kommunens vattenledningsnät. För att kunna garantera ett dricksvatten som gör gott även i framtiden arbetar kommunen och det kommunala bolaget Pireva tillsammans med att bygga ut kommunala vatten- och avloppstjänster. Vi arbetar även aktivt för att skydda och bevara de viktiga dricksvattentäkterna för nuvarande och kommande generationer.

Läs mer om utbyggnad av VA-nätet

Kontroll av vattenkvalitet

Kommunens livsmedelsinspektörer utför kvalitetskontroller av dricksvattnet. Vattnet från de kommunala anläggningarna i Piteå är god. Du som tar vatten från egen brunn kan kontakta kommunens livsmedelsinspektörer så kommer de ut och kontrollerar kvalitén på ditt dricksvatten.

Läs mer om dricksvatten på pitea.se

Kommunen utför även kontroller av badvatten, både i badhus och vid badplatser. Vid utomhusbaden och strandbaden görs återkommande provtagningar under badsäsongen för att säkerställa att vattenkvaliteten är god

Läs mer om kontroll av badvatten

Barn och unga

Inom Utbildningsförvaltningen pågår ett arbete utifrån barn och ungas önskemål att inrätta duschbås i omklädningsrummen intill idrottshallarna.

Läs mer protokollet från Barn- och utbildningsnämnden

Tips i vardagen från globalamalen.se

Hjälp till att städa upp
Gå ihop med ett gäng grannar eller på ditt jobb och hjälp till att rensa upp i något smutsigt och skräpigt vattendrag i närheten av där du bor.

Ta korta duschar
Att ta en dusch på 5 eller 10 minuter sparar oändligt mycket vatten jämfört med ett bad. Undvik att duscha för längeså du inte slösar med vatten.

Skölj inte tallrikar före diskmaskinen
Skölj inte dina tallrikar. Om du använder diskmaskin, sluta skölja dina tallrikar innan du stoppar in dem i maskinen. Källa: https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/mal-6-rent-vatten-och-sanitet/

Läs en bok
Öka din kunskap om vatten genom att läsa en bok på ämnet. Det kommer göra att du får bättre kunskap om vattens betydelse för samhällen, ekonomier och vår planet.

Ta hand om vattnet
Spola aldrig ner farliga kemikalier eller mediciner i toaletten. Det förorenar floder och sjöar och drabbar både djur och människors hälsa. 

Laga en läckande kran
Visste du att en läckande kran kan slösa mer än 11 000 liter vatten på ett år? Om du har en läckande kran hemma, på jobbet eller i skolan – laga den. 

Källa: globalamalen.se

Hjälp till att städa upp

Gå ihop med ett gäng på din skola eller ett kompisgäng och hjälp till att rensa upp i något smutsigt och skräpigt vattendrag i närheten av där du bor.

Spola inte ned skräp

Spola aldrig ner skräp eller farliga kemikalier och mediciner i toaletten. Det förorenar floder och sjöar och drabbar både djur och människors hälsa. 

Ta korta duschar

Att ta en dusch på 5 eller 10 minuter sparar oändligt mycket vatten jämfört med ett bad. Försök också att inte duscha för länge för att inte slösa med vatten.

Sidan kontrollerad: 2020-10-06 14:37:36