Mål 1 - Ingen fattigdom

KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.

Vill du göra en orosanmälan?

Använd e-tjänsten för orosanmälan. Använd inte Piteå kommuns faxnummer!


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål
Begrepp som fattig och rik har många innebörder.
Begrepp som fattig och rik har många innebörder.  Foto: Getty Images

Mål 1 - Ingen fattigdom

Avskaffa fattigdom i alla dess former, fattigdom omfattar fler dimensioner än den ekonomiska. Fattigdom innebär bland annat även brist på frihet, makt, inflytande, hälsa, utbildning och fysisk säkerhet.

När en socioekonomisk kartläggning genomfördes 2018-2019 kunde konstateras att Piteå kommun är som helhet en väldigt välmående kommun jämfört med många andra kommuner i landet. Kommunen får som helhet goda resultat utifrån faktorer som påverkar uppväxt- och levnadsvillkor och som i förlängningen påverkar befolkningens hälsa och välmående. Kommunen har en hög förvärvsgrad och därmed låg arbetslöshet. Överlag är det en liten andel av invånarna som har ekonomiskt bistånd. Piteå är också känt som en god skolkommun med goda skolresultat. De flesta känner sig trygga och relativt få våldsbrott och skadegörelse begås. I Piteå råder låga nivåer av trångboddhet jämför med i riket och i länet.

Dock finns det några utmaningar. Kommunen sticker ut i jämförelse med en del andra kommuner och riket på vissa punkter. En åldrande befolkning är en av utmaningarna utifrån försörjningsbörda och framtida tillväxt och utveckling av Piteå. Fler bostäder behövs och även ökad tillgängligheten till bostäderna behöver förbättras utifrån en åldrande befolkning med ökande andelar personer med nedsatta kroppsfunktioner i samband med åldrande.

Den blygsamma andelen nyanlända som stannar kvar i kommunen är en missad chans till befolkningsökning, arbetskraft, minskad försörjningsbörda, ökning av yngre befolkning och tillväxt. Piteå har en låg andel i befolkningen som är 0-19 år och skulle behöva en stor inflyttning av barnfamiljer för att minska försörjningsbördan och för att gynna tillväxt för framtiden.

I Sverige har alla rätt till utbildning, yttrandefrihet och sjukvård.

Piteå kommun arbetar med att bygga och utveckla ett säkert samhälle som är socialt, ekologiskt- och ekonomiskt hållbart. Kommunen vill se en hållbar samhällsutveckling där medborgarna har möjlighet att påverka och ha inflytande över framtidens Piteå. (länk om medborgardialog).

Läs mer om Hållbar samhällsutveckling

Läs mer om dialog med medborgare och möjlighet att påverka

För att uppnå önskad samhällsutveckling har kommunen flera verktyg att arbeta med. När nämnder vi några av dem.

Policy för Piteå kommuns bostadspolitik

I Policy för Piteå kommuns bostadspolitik (KF 2006-05-22)  (KF 2006-05-22) återfinns kommunens bostadspolitiska mål. Kommunens viktigaste målområden för bostadspolitiken är följande:

  • Bostaden är en social rättighet som ska skapa förutsättningar för alla att leva i goda bostäder till rimliga kostnader.
  • Skapa förutsättningar för alla att växa upp och leva i stimulerande och trygg miljö
  • Främja social, ekonomisk och etnisk integration samt bidra till jämlika och värdiga levnadsförhållanden.
  • Utvecklas inom ekologiskt hållbara ramar.
  • Ge människor eget inflytande i boendefrågan

Policy för Piteå kommuns bostadspolitik (pdf)

Översiktsplan 2030

Riktningar i gällande översiktsplan, Översiktsplan 2030, säger bland annat:

  • Varierande boendemiljöer uppnås med hjälp av en blandad bebyggelse med olika upplåtelseformer och bostäder av olika storlek. Det ska finnas bostäder för olika behov och olika livsskeden, som möjliggör att kunna bo kvar i sitt bostadsområde även om livssituationen förändras.

Översiktsplan 2030 - planstrategi (pdf)

Arbetsmarknadsåtgärder

Avdelningen för kompetensförsörjning arbetar med arbetsmarknadsåtgärder för ökad försörjning och inkludering. Unga och personer utanför arbetsmarknaden erbjuds stöd och aktiviteter för att i framtiden kunna försörja sig själva. De erbjuder även möjligheten att studera i vuxen ålder och få hjälp med vägen till kunskap.

Vägen till ett arbete-webbsida

Barn och unga

Piteå kommun erbjuder feriearbete till dig som är mellan 16 och 18 år och är folkbokförd i Piteå kommun. Det ger dig chans att tjäna egna pengar, samtidigt som du skaffar dig värdefull erfarenhet inför framtiden.

Feriearbete

Stöd till de som behöver

Piteå kommun erbjuder stöd och omsorg till de som har behov av detta. Det kan både handla om ekonomiska bistånd (försörjningsstöd) likväl som att hjälpa individer till en meningsfull tillvaro.

Det finns många olika stödformer riktade till personer med utvecklingsstörning eller  funktionsnedsättning, missbruk, barnfamiljer, unga vuxna, nyanlända samt pretsoner som saknar försörjning.

Omsorg och stöd - webbsida

Här bjuder vi på några konkreta tips som du som pitebo kan göra. Börja redan idag, tillsammans hjälps vi åt att uppfylla målet.

Bli en grön förälder

Vägra shoppinghetsa – får mer kvar i plånboken. Om du ska köpa allt som rekommenderas en nybliven förälder skulle du antagligen shoppa ihjäl dig. Tänk efter om du verkligen behöver den där specialsopkorgen för blöjor och den fräsiga gåstolen med musik och blinkande ljus. Kan du köpa något begagnat, sy det själv eller låna av en kompis? Eller kan du helt enkelt vara utan? Tanken kan vara enormt befriande. Fler tips till småbarnsföräldrar hittar du här

Handla fair trade

När du köper fair trade-produkter så bidrar du till hållbar handel och att de som tagit fram det du köper får en schysst ersättning för sitt arbete. 

Fairtrade Sverige - webbsida

Önska dig välgörenhet

När du fyller år kan du uppmana släkt och vänner till att skänka pengar till en organisation du tycker om istället för att köpa födelsedagspresenter. Du kan ju också ge bort välgörande presenter, som ett vaccinationspaket eller träd i Afrika.

Bli fadder

Bli fadder till ett barn så att barnet kan få tillgång till mat, utbildning och sjukvård. Googla dig till en organisation som passar dina önskemål.

Tips till dig som är barn eller ung

Även du som är ung kan göra skillnad. Här får du några tips.

Ge bort något du inte använder

Skänk din gamla leksak eller någon annan pryl som du inte längre använder. Försök hitta någon som kan ha glädje av den eller ge den till någon av våra second hand-butiker i Piteå - Kupan/Röda korset, Repris eller PMU.

Starta en insamling

Du och några kompisar eller klassen kan samla ihop och panta tomburkar. De pengar ni får in kan ni skänka till någon organisation som hjälper barn på olika sätt. Några exempel:

Rädda barnen

Lilla hjärtat - Piteås lokala välgörenhetsförening  

Var en bra förebild

Att vara en god förebild är ett sätt att göra andra människor gladare. Ser du någon som verkar ensam kan du söka kontakt med ett leende, hälsa eller börja prata. Kanske kan du bjuda in personen att vara med på det du eller ni gör.

Om man känner att man har vänner kan man känna sig rik. Men kom ihåg att ibland så kan man vilja vara ensam. 

Sidan kontrollerad: 2022-01-04 17:30:31