Mål 14 - Hav och marina resurser

KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.

Vill du göra en orosanmälan?

Använd e-tjänsten för orosanmälan. Använd inte Piteå kommuns faxnummer!


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål
Fiskstim
Fiskstim

Mål 14 - Hav och marina resurser

Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för hållbar utveckling

Bottenvikens skärgård är ett intakt bräckvattenhav med stor landhöjning och tillhör de mest unika naturmiljöer Sverige har. Dess ekosystem är känsligt för störningar. I havet utanför öarna ligger utsjöbankarna, grunda områden som stiger ur havet med landhöjningens hjälp.Den omväxlande blandningen av vatten och land ger särskilt goda förutsättningar för ett rikt växt- och djurliv. Växterna bottnisk malört, strandögontröst och gultåtel finns bara på stränderna i Bottenviken och inte någon annanstans i världen.

De största sammanhängande områdena med skyddad natur ligger i den yttre skärgården. I den inre skärgården finns höga ekologiska värden men omfattningen av mark och vatten med varaktigt naturskydd är undermåligt och behöver stärkas och förbättras. Stora delar av havsstränderna har exploaterats genom främst bebyggelse, anläggningar för båtlivet och vägar. Mer än 50 procent av havsstränder med fastlandsförbindelse har använts för dessa ändamål under de senaste 50-100 åren. Kvarvarande längre avsnitt av lågexploaterade och fria stränder har stor betydelse för rörligt friluftsliv och rekreation.

En unika skärgård

I Piteå finns 212 sjöar, vattendrag och kustvatten. 57 procent av dem är klassad som hög eller god ekologisk status.

Bottenvikens skärgård tillhör de mest unika naturmiljöer som Sverige har med sitt bräckvattenhav och landhöjningen. Landhöjningen pågår än i dag och resulterar i rev, grunda havsvikar samt gör att skär och små kobbar stiger upp ur havet och blir till öar. Den omväxlande blandningen av vatten och land ger mycket goda förutsättningar för ett rikt växt- och djurliv.

Skyddad natur

För att bevara det känsliga ekosystemet som finns i exempelvis Bottenviken omfattas det av olika sorters skyddsformer. Strandskydd är inte bara till för att allmänheten ska ha fri tillgång till stränder , det ska också bidra till att bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv. Skyddet omfattar land- och vattenområden 100 meter från strandlinjen vid havet, sjöar och vattendrag i hela kommunen.

Ett annat skyddsformat är Natura 2000, vilket syftar till att skydda områden som innehar naturtyper och arter som är av gemensamt intresse för EU-länderna. Piteå älv och Åby älv med biflöden samt stora områden av Piteå kommuns skärgård är så kallade Natura 2000-områden.

Vattenråd

Samverkan mellan olika aktörer som har ett "vattenintresse" är nödvändigt för insatser och åtgärder av vatten ska vara möjligt. För att få så många berörda som möjligt delaktiga i arbetet har vattenråd inrättats. Piteå kommun berörs av fyra vattenråd.

De flesta åtgärderna ansvarar Länsstyrelsen för, i första hand provtagning och verifiering av att statusen är rätt. Kommunerna ansvarar bland annat för att skyddsområden för vattentäkter fastställs, vilket innefattar: 

  • Framtagande av riktlinjer för dagvatten
  • Utbyggnadsplan för vatten och avlopp
  • Inventering av enskilda avlopp
  • LOVA-bidrag 2020-2023 för att undersöka tillståndet i vår recipient längs kusten

Källa där inget annan anges: globalamalen.se 

Handla ansvarsfullt

Köp inte smycken eller andra produkter som tillverkas av korall, sköldpaddsskal eller annat marint liv.

Minska plastanvändningen

Plast i haven är ett jätteproblem som hotar liv både i och i närheten av haven. Minska din plastanvändning genom att istället köpa återanvändbara produkter såsom påsar, sugrör och tops.

Fråga på restaurang

När du går till en restaurang, fråga om deras fisk och skaldjur är producerad och fångad på ett hållbart sätt som inte stör ekosystem eller den biologiska mångfalden. Även om du inte äter fisk och skaldjur själv så är det bra att du frågar eftersom restaurangen förstår att det är något som är viktigt för deras kunder.

Fråga i affären

Fråga personalen i mataffärerna där du handlar om fisken och skaldjuren som de säljer är producerade och fångade på ett hållbart sätt. Även om du inte äter fisk och skaldjur själv så är det bra att du frågar för att affären ska förstå att det är viktigt.

Släng inte skräp i vattnet

Du slänger väl inte skräp i vattnet, eller hur? Bra! Om du ser någon som gör det – säg till! Läs på om vilka problem som skräp i vattnet bidrar till och berätta för de som skräpar ner.

Minska ditt avfall

En stor del av det avfall vi producerar på land hamnar till slut i havet. Agera medvetet och sträva mot att minska på ditt avfall, återvinn och återanvänd!

Använd återanvändbara sugrör

Använd återanvändbara sugrör. Således kan du bidra till att färre sugrör når havet och dess djurliv. Som företag borde du erbjuda återanvändbara sugrör och stoppa användandet av plastsugrör.

Återanvänd plastpåsar

Återanvänd dina plastpåsar eller ta med en egen tygkasse för att bära hem dina varor från matbutiken eller att slänga sopor i.

Använd en idrottspåse eller tygpåse till dina idrottskläder i skolan

Ta för vana att använda så lite plast som möjligt både för din hälsas skull och för miljöns skull.

Använd miljövänliga sugrör vid festligare tillfällen

Försök att använda sugrör bara vid festligare tillfällen, till exempel vid födelsedagskalas. Fråga de vuxna om de då kan köpa miljövänliga sugrör.

Släng skräp på rätt ställen

Du skulle ju aldrig slänga skräp på marken utan du slänger alltid ditt skräp i en papperskorg. Men det kan vara viktigt om att bli påmind om det ibland. Och om du ser någon som slänger sitt skräp någon annanstans än i en papperskorg: säg till! Majoriteten av skräpet i haven har slängts på land.

Sidan kontrollerad: 2020-10-29 13:24:27