Projekt och finansiering

KONTAKTA NÄRINGSLIVSAVDELNINGEN

Besöksadress och kontaktuppgifter

Adress Stadsporten, Västergatan 10
Telefon Företagslots: 0911-69 70 00 
E-post 

Händer som samarbetar runt papper på ett möte
Händer som samarbetar runt papper på ett möte

Projekt och finansiering

Piteå kommun är årligen med och delfinansierar projekt med hjälp av den Tillväxtpolitiska reserven (TPR) vars syfte är att finansiera tillväxtskapande satsningar i Piteå kommun, gärna tillsammans med andra aktörer. Nedan kan du ta del av de senaste besluten som togs i Kommunstyrelsen.

Sidan kontrollerad: 2022-10-07 09:14:10