Vad är ett vattenråd?

KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (24/6-19/8) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.

Vill du göra en orosanmälan?

Använd e-tjänsten för orosanmälan. Använd inte Piteå kommuns faxnummer!


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

Vad är ett vattenråd?

Vattenråd är ett forum för regionala och lokala vattenintressenter där berörda aktörer kan mötas och diskutera gemensamma vattenfrågor. Vattenråd är också ett forum där alla inom ett avrinningsområde aktivt kan delta för att påverka vattenförvaltningens inriktning och hur det ska fungera.

Organisation och arbetssätt

Vattenrådets sammansättning speglar lokala behov och intressen. Det finns en styrgrupp med en kontaktperson i varje vattenråd.

Arbetssättet är öppet. Alla synpunkter får komma fram både inom vattenrådet och till länsstyrelsen.

Geografisk indelning är gjord utifrån:

  • Kunskap om vattenresurserna
  • Lämpligt många berörda aktörer
  • Länsstyrelsernas önskemål
  • Redan pågående samverkan inom avrinningsområdetinternationellt samarbete

Styrgrupper

Piteälvens vattenråd (VRO6)
Kontaktperson: Jan Isaksson
Telefon: 0929-552 50
E-post: info@pitealv.se

Styrgrupp:
Jan Isaksson (sammankallande) samt representanter från LRF, skogsstyrelsen, Norra Skogsägarna, Skellefteå kraft, Arjeplogs, Arvidsjaurs, Älvsbyns och Piteås kommun.

Fyrkantens vattenråd (VRO5)

Kontaktperson: Dan Evander
Telefon: 0911 – 69 61 06, 0730 - 23 65 92
E-post

Styrgrupp:
Dan Evander - Piteå kommun, Sara Chlot - Bodens kommun, Håkan Hultman - LRF, Stig Hällström - Alviks byalag, Margareta Haglund Tjernkvist - Alterdalens bygdeförening. Länsstyrelsens representant är Fredrik Nordblad.

Åby-, Byske- och Kågeälvens vattenråd (VRO7)
Kontaktperson: Dan Evander
Telefon: 0911 – 69 61 06, 0730 - 23 65 92
E-post
Webbplats: Åby-, Byske- och Kågeälvens vattenråd  

 

Sidan kontrollerad: 2020-04-17 12:26:53