Vad ska ett vattenråd göra?

KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.

Vill du göra en orosanmälan?

Använd e-tjänsten för orosanmälan. Använd inte Piteå kommuns faxnummer!


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

Vad ska ett vattenråd göra?

Vattenrådet ska fånga upp kunskap, synpunkter och idéer på det lokala planet och sprida information om utveckling av samhället och verksamheter som påverkar vattnet samt vara kontaktlänk till länsstyrelsen.

De kan även lämna realistiska förslag och kostnadseffektiva lösningar till åtgärdsprogram.

Vart sjätte år tas beslut om en ny förvaltningsplan. Förvaltningsplanen innehåller bland annat miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och miljökonsekvensbeskrivning.

Vattenråd kan bidra med synpunkter i alla moment i sexårscykeln:

  • Arbetsprogram för ny förvaltningsplan
  • Miljöövervakning
  • Kartläggning och analys
  • Översikt av väsentliga frågor 
  • Förslag till förvaltningsplan 
  • Beslut om förvaltningsplan

Sidan kontrollerad: 2020-04-17 13:03:54