Var med och påverka - Bli medlem

KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (24/6-19/8) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.

Vill du göra en orosanmälan?

Använd e-tjänsten för orosanmälan. Använd inte Piteå kommuns faxnummer!


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

Var med och påverka - Bli medlem

Samverkan med länsstyrelserna, som driver arbetet med vattenförvaltningen, sker kontinuerligt i vattenråd. Kommuner, organisationer, företag, enskilda markägare och privatpersoner kan bli medlemmar.

Alla kan bli medlemmar, företag, föreningar, organisationer och enskilda. Det kostar ingenting att vara medlem och du bestämmer själv hur mycket du vill engagera dig.

Exempel på hur man berörs:

Kommuner

  • Planering, översiktsplaner och detaljplaner måste planeras så att miljökvalitetsnormer inte överskrids.
  • Prövningar enligt miljöbalken ska ta hänsyn till miljökvalitetsnormer som inte får överskridas
  • Åtgärder kan bli aktuella i åtgärdsprogram.

Verksamhetsutövare

  • Prövningar enligt miljöbalken ska ta hänsyn till miljökvalitetsnormer som inte får överskridas.
  • Åtgärder kan bli aktuella i åtgärdsprogram.

Organisationer, enskilda

  • Synpunkter på vilken miljökvalitetsnorm som föreslås kan finnas.
  • Åtgärder kan bli aktuella i åtgärdsprogram, t. ex. för jord– och skogsbruk och enskilda avlopp.

Föreningar

  • Synpunkter på vilken miljökvalitetsnorm och vilka åtgärder som föreslås kan finnas.

Det är enkelt att bli medlem. Anmäl dig med namn och kontaktuppgifter enligt nedan:

Piteälvens vattenråd (VRO6)
Anmälan: info@pitealv.se eller på telefon 0929- 552 50

Fyrkantens vattenråd (VRO5)
Anmälan: Dan.Evander@pitea.se eller telefon 0911 – 69 61 06, 0730 - 23 65 92

Åby-, Byske- och Kågeälvars vattenråd (VRO7)
Anmälan: Dan.Evander@pitea.se eller telefon 0911 – 69 61 06, 0730 - 23 65 92

Sidan kontrollerad: 2020-04-17 13:21:31