Planer och fysisk planering

KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (24/6-19/8) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.

Vill du göra en orosanmälan?

Använd e-tjänsten för orosanmälan. Använd inte Piteå kommuns faxnummer!


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål
Planarbete i Piteå kommun
Planarbete i Piteå kommun  Foto: Pixabay.com

Planer och fysisk planering

Att planera hur mark- och vattenområden ska användas för bebyggelse, infrastruktur och andra verksamheter, är kommunens ansvar. Genom planprocesser ska olika samhällsintressen vägas mot varandra på ett öppet och demokratiskt sätt.

Sidan kontrollerad: 2024-01-23 10:58:38