Detaljplanering

KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (24/6-19/8) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.

Vill du göra en orosanmälan?

Använd e-tjänsten för orosanmälan. Använd inte Piteå kommuns faxnummer!


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål
Utdrag ur en plankarta med planbestämmelser som reglerar markanvändningen i området.
Utdrag ur en plankarta med planbestämmelser som reglerar markanvändningen i området.  Foto: Piteå kommun

Detaljplanering

Kommunens fysiska planering avgör hur mark- och vattenområden ska användas. I detaljplaner regleras bland annat bebyggelse, gator, parker och friluftsområden.

Information om egna fastigheter och tomträtter

Lantmäteriets tjänst Min fastighet ger dig kostnadsfri tillgång till detaljerad information om dina egna fastigheter och tomträtter.

Sidan kontrollerad: 2022-09-14 15:45:25