Detaljplaneprocessen


KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.

Vill du göra en orosanmälan?

Använd e-tjänsten för orosanmälan. Använd inte Piteå kommuns faxnummer!


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål
Vid planprocessen ges berörda tillfälle till samråd.
Vid planprocessen ges berörda tillfälle till samråd.  Foto: Pixabay

Detaljplaneprocessen

En ny detaljplan krävs innan ett nytt område kan byggas eller när man behöver ändra ett områdes användning. Processen med att ta fram en detaljplan styrs av plan- och bygglagen och innebär ett antal steg som detaljplanen måste gå igenom.

Sidan kontrollerad: 2021-02-23 11:14:34